Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Derybos su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (balsavimas)
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  9.1.Tam tikri bendrovių teisės aspektai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.Šengeno informacinės sistemos srities Šengeno acquis nuostatų taikymas Kroatijos Respublikoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.Medicinos priemonės ***II (balsavimas)
  9.6.In vitro diagnostikos medicinos priemonės ***II (balsavimas)
  9.7.Pinigų rinkos fondai ***I (balsavimas)
  9.8.Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos sąrašą ***I (balsavimas)
  9.9.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa *** (balsavimas)
  9.10.2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija) (balsavimas)
  9.11.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas (balsavimas)
  9.12.2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis. Europos Parlamentas (balsavimas)
  9.13.2017 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (balsavimas)
  9.14.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (balsavimas)
  9.15.Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Jungtinei Karalystei, Kiprui ir Portugalijai (balsavimas)
  9.16.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje * (balsavimas)
  9.17.Automatinis keitimasis DNR duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje ir Belgijoje * (balsavimas)
  9.18.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Kipre, Estijoje, Maltoje, Rumunijoje ir Suomijoje * (balsavimas)
  9.19.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Suomijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje * (balsavimas)
  9.20.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje * (balsavimas)
  9.21.Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (balsavimas)
  9.22.Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Neapykantą kurstančios kalbos, populizmas ir melagingos naujienos socialiniuose tinkluose: ES atsakas (diskusija aktualia tema)
 14.Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ***I (diskusijos)
 15.Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ***I (diskusijų tęsinys)
 16.Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: Ukraina ***I (diskusijos)
 17.Composition des délégations
 18.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 19.ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (diskusijos)
 20.Composition des délégations
 21.2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos
 22.Rekomendacija Tarybai dėl Moterų padėties komisijos (diskusijos)
 23.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 24.Gauti dokumentai
 25.Asignavimų perkėlimas
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (216 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb)    Vardinis balsavimas (3482 kb) 
 
Protokolas (87 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (37 kb) Vardinis balsavimas (138 kb) 
 
Protokolas (306 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (679 kb) Vardinis balsavimas (2186 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika