Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Sarunas ar Apvienoto Karalisti saistībā ar tās paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas Savienības (balsošana)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Akciju sabiedrību tiesību daži aspekti ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.4.Šengenas acquis noteikumu piemērošana Šengenas Informācijas sistēmas jomā Horvātijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.5.Medicīniskas ierīces ***II (balsošana)
  9.6.In vitro diagnostikas medicīniskas ierīces ***II (balsošana)
  9.7.Naudas tirgus fondi ***I (balsošana)
  9.8.Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību ***I (balsošana)
  9.9.Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam *** (balsošana)
  9.10.Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija) (balsošana)
  9.11.Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana (balsošana)
  9.12.2018. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Eiropas Parlaments (balsošana)
  9.13.2017. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (balsošana)
  9.14.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (balsošana)
  9.15.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Apvienotajai Karalistei, Kiprai un Portugālei (balsošana)
  9.16.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Latvijā * (balsošana)
  9.17.DNS datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā * (balsošana)
  9.18.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Bulgārijā, Francijā, Čehijas Republikā, Lietuvā, Nīderlandē, Ungārijā, Kiprā, Igaunijā, Maltā, Rumānijā un Somijā * (balsošana)
  9.19.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā * (balsošana)
  9.20.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Maltā, Kiprā un Igaunijā * (balsošana)
  9.21.Ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (balsošana)
  9.22.Bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšana: ES ārējās darbības nozīme (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Naida runa, populisms un viltus ziņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos: ES atbildes reakcijas sagatavošana (debates par aktuāliem jautājumiem)
 14.Viesabonēšanas vairumtirgi ***I (debates)
 15.Viesabonēšanas vairumtirgi ***I (debašu turpinājums)
 16.Trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības: Ukraina ***I (debates)
 17.Delegāciju sastāvs
 18.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 19.ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (debates)
 20.Delegāciju sastāvs
 21.2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku
 22.Ieteikums Padomei par Sieviešu statusa komisiju (CSW) (debates)
 23.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 24.Dokumentu iesniegšana
 25.Apropriāciju pārvietojumi
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (219 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)
 
Protokols (86 kb)  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)  Balsojumu rezultāti (36 kb)  Balsojumi pēc saraksta (135 kb)
 
Protokols (302 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)  Balsojumu rezultāti (686 kb)  Balsojumi pēc saraksta (2204 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika