Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 5 ta' April 2017 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)
  9.1.Ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.4.L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.5.Apparati mediċi ***II (votazzjoni)
  9.6.Apparat mediku dijanjostiku in vitro ***II (votazzjoni)
  9.7.Fondi tas-suq monetarju ***I (votazzjoni)
  9.8.Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ ***I (votazzjoni)
  9.9.Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 *** (votazzjoni)
  9.10.Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  9.11.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza (votazzjoni)
  9.12.L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena finanzjarja 2018 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  9.13.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1 għall-baġit ġenerali 2017 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, Ċipru u l-Portugall (votazzjoni)
  9.14.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/000 TA 2017 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  9.15.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, lil Ċipru u lill-Portugall (votazzjoni)
  9.16.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Latvja * (votazzjoni)
  9.17.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fis-Slovakkja, il-Portugall, il-Latvja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, Ċipru, il-Polonja, l-Iżvezja, Malta u l-Belġju * (votazzjoni)
  9.18.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fis-Slovakkja, il-Bulgarija, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, in-Netherlands, l-Ungerija, Ċipru, l-Estonja, Malta, ir-Rumanija u l-Finlandja * (votazzjoni)
  9.19.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Finlandja, is-Slovenja, ir-Rumanija, il-Polonja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Bulgarija, is-Slovakkja u l-Ungerija * (votazzjoni)
  9.20.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja * (votazzjoni)
  9.21.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Awtorizzazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (votazzjoni)
  9.22.L-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Diskors ta' mibegħda, populiżmu u aħbarijiet foloz fil-midja soċjali - lejn reazzjoni tal-UE (dibattitu ta' attwalità)
 14.Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I (dibattitu)
 15.Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I (kumplament tad-dibattitu)
 16.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal rekwiżit ta' viża jew huma eżentati minnu: l-Ukrajna ***I (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 18.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)
 19.L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (dibattitu)
 20.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 21.Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
 22.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW) (dibattitu)
 23.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 24.Dokumenti mressqa
 25.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (219 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3482 kb) 
 
Minuti (87 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (38 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (138 kb) 
 
Minuti (314 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (634 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2203 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza