Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej (głosowanie)
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  9.1.Niektóre aspekty prawa spółek ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Stosowanie przepisów dorobku Schengen w obszarze Systemu Informacyjnego Schengen w Chorwacji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Wyroby medyczne ***II (głosowanie)
  9.6.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***II (głosowanie)
  9.7.Fundusze rynku pieniężnego ***I (głosowanie)
  9.8.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I (głosowanie)
  9.9.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 *** (głosowanie)
  9.10.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) (głosowanie)
  9.11.Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (głosowanie)
  9.12.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2018 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)
  9.13.Projekt budżetu korygującego nr 1/2017 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (głosowanie)
  9.14.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: EGF/2017/000 TA 2017 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (głosowanie)
  9.15.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu Królestwu, Cyprowi i Portugalii (głosowanie)
  9.16.Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Łotwie * (głosowanie)
  9.17.Zautomatyzowana wymiana danych DNA na Słowacji, w Portugalii, na Łotwie, Litwie, w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Cyprze, w Polsce, Szwecji, na Malcie i w Belgii * (głosowanie)
  9.18.Zautomatyzowana wymiana danych daktyloskopijnych na Słowacji, w Bułgarii, Francji, Republice Czeskiej, na Litwie, w Niderlandach, na Węgrzech, Cyprze, w Estonii, na Malcie, w Rumunii i Finlandii * (głosowanie)
  9.19.Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów w Finlandii, Słowenii, Rumunii, Polsce, Szwecji, na Litwie, w Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech * (głosowanie)
  9.20.Zautomatyzowana wymiana danych rejestracyjnych pojazdów na Malcie, Cyprze i w Estonii * (głosowanie)
  9.21.Genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (głosowanie)
  9.22.Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Mowa nienawiści, populizm i fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych – dążenie do reakcji UE (debata na aktualny temat)
 14.Hurtowe rynki usług roamingu ***I (debata)
 15.Hurtowe rynki usług roamingu ***I (ciąg dalszy debaty)
 16.Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina) ***I (debata)
 17.Skład delegacji
 18.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 19.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)
 20.Skład delegacji
 21.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
 22.Zalecenie dla Rady w sprawie Komisji ds. Statusu Kobiet (debata)
 23.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 24.Składanie dokumentów
 25.Przesunięcie środków
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (214 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (3482 kb) 
 
Protokół (87 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (37 kb) Głosowanie imienne (135 kb) 
 
Protokół (311 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (620 kb) Głosowanie imienne (2197 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności