Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (vot)
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Votare (continuare)
  9.1.Anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen în domeniul Sistemului de Informații Schengen în Republica Croația * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Dispozitivele medicale ***II (vot)
  9.6.Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro ***II (vot)
  9.7.Fondurile de piață monetară ***I (vot)
  9.8.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (vot)
  9.9.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** (vot)
  9.10.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) (vot)
  9.11.Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (vot)
  9.12.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018 - Secțiunea I - Parlamentul European (vot)
  9.13.Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general 2017 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (vot)
  9.14.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)
  9.15.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Regatului Unit, Ciprului și Portugaliei (vot)
  9.16.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia * (vot)
  9.17.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia * (vot)
  9.18.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda * (vot)
  9.19.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria * (vot)
  9.20.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia * (vot)
  9.21.Porumbul modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (vot)
  9.22.Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Discursurile de incitare la ură, populismul și știrile false pe platformele de comunicare socială - spre un răspuns al UE (dezbatere pe o temă de actualitate)
 14.Piețele de roaming cu ridicata ***I (dezbatere)
 15.Piețele de roaming cu ridicata ***I (continuarea dezbaterii)
 16.Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țări terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: Ucraina ***I (dezbatere)
 17.Componența delegațiilor
 18.Situația din Venezuela (dezbatere)
 19.Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (dezbatere)
 20.Componența delegațiilor
 21.Raportul pe 2016 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
 22.Recomandare adresată Consiliului privind Comisia pentru statutul femeilor (dezbatere)
 23.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 24.Depunere de documente
 25.Transferuri de credite
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (221 kb) Lista de prezenţă (64 kb)    Voturi prin apel nominal (3482 kb) 
 
Proces-verbal (87 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (37 kb) Voturi prin apel nominal (133 kb) 
 
Proces-verbal (305 kb) Lista de prezenţă (64 kb) Rezultatele voturilor (616 kb) Voturi prin apel nominal (2196 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate