Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (hlasovanie)
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Niektoré aspekty práva obchodných spoločností ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.2.Ratifikácia Protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Ratifikácia protokolu z roku 2010 k dohovoru o nebezpečných a škodlivých látkach a pristúpenie k nemu, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa justičnej spolupráce v občianskych veciach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.4.Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačného systému v Chorvátsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.5.Zdravotnícke pomôcky ***II (hlasovanie)
  9.6.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro ***II (hlasovanie)
  9.7.Fondy peňažného trhu ***I (hlasovanie)
  9.8.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie ***I (hlasovanie)
  9.9.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 *** (hlasovanie)
  9.10.Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie) (hlasovanie)
  9.11.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti (hlasovanie)
  9.12.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2017 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)
  9.13.Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2017 sprevádzajúci návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Spojenému kráľovstvu, Cypru a Portugalsku (hlasovanie)
  9.14.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc na podnet Komisie) (hlasovanie)
  9.15.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Spojenému kráľovstvu, Cypru aPortugalsku (hlasovanie)
  9.16.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Lotyšskom * (hlasovanie)
  9.17.Automatizovaná výmena údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku * (hlasovanie)
  9.18.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov so Slovenskom, s Bulharskom, Francúzskom, Českou republikou, Litvou, Holandskom, Maďarskom, Cyprom, Estónskom, Maltou, Rumunskom a Fínskom * (hlasovanie)
  9.19.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel vo Fínsku, v Slovinsku, Rumunsku, Poľsku, vo Švédsku, v Litve, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku * (hlasovanie)
  9.20.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku * (hlasovanie)
  9.21.Geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (hlasovanie)
  9.22.Riešenie pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Nenávistné prejavy, populizmus a falošné správy na sociálnych médiách – formovanie prístupu na úrovni EÚ (tematická rozprava)
 14.Veľkoobchodné roamingové trhy ***I (rozprava)
 15.Veľkoobchodné roamingové trhy ***I (pokračovanie rozpravy)
 16.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Ukrajina ***I (rozprava)
 17.Zloženie delegácií
 18.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 19.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (rozprava)
 20.Zloženie delegácií
 21.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016
 22.Odporúčanie Rade týkajúce sa Komisie pre postavenie žien (CSW) (rozprava)
 23.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 24.Predloženie dokumentov
 25.Presun rozpočtových prostriedkov
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (210 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (3482 kb) 
 
Zápisnica (88 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (37 kb) Hlasovania podľa mien (144 kb) 
 
Zápisnica (308 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (634 kb) Hlasovania podľa mien (2110 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia