Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 5. april 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (glasovanje)
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  9.1.Določeni vidiki prava družb ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Ratifikacija in pristop k protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snoveh glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Uporaba določb schengenskega pravnega reda na področju schengenskega informacijskega sistema na Hrvaškem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.5.Medicinski pripomočki ***II (glasovanje)
  9.6.In vitro diagnostični medicinski pripomočki ***II (glasovanje)
  9.7.Skladi denarnega trga ***I (glasovanje)
  9.8.Prospekt, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje ***I (glasovanje)
  9.9.Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 *** (glasovanje)
  9.10.Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (resolucija) (glasovanje)
  9.11.Sprostitev varnostne rezerve (glasovanje)
  9.12.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament (glasovanje)
  9.13.Predlog spremembe proračuna št. 1/2017, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (glasovanje)
  9.14.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2017/000 TA 2017 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (glasovanje)
  9.15.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU za zagotavljanje pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (glasovanje)
  9.16.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Latviji * (glasovanje)
  9.17.Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji * (glasovanje)
  9.18.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem * (glasovanje)
  9.19.Avtomatizirana izmenjava podatkov o vozilih, registriranih na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem * (glasovanje)
  9.20.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji * (glasovanje)
  9.21.Gensko spremenjena koruza Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (glasovanje)
  9.22.Obravnavanje tokov beguncev in migrantov: vloga zunanjega delovanja EU (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Sovražni govor, populizem in lažne novice v družbenih medijih – odzivu EU naproti (tematska razprava)
 14.Veleprodajni trgi gostovanja ***I (razprava)
 15.Veleprodajni trgi gostovanja ***I (nadaljevanje razprave)
 16.Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: Ukrajina ***I (razprava)
 17.Sestava delegacij
 18.Razmere v Venezueli (razprava)
 19.Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (razprava)
 20.Sestava delegacij
 21.Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2016
 22.Priporočilo Svetu o Komisiji za položaj žensk (razprava)
 23.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 24.Predložitev dokumentov
 25.Prerazporeditev sredstev
 26.Dnevni red naslednje seje
 27.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (212 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Poimensko glasovanje (3482 kb) 
 
Zapisnik (86 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (36 kb) Poimensko glasovanje (138 kb) 
 
Zapisnik (295 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (610 kb) Poimensko glasovanje (2195 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov