Indeks 
Zapisnik
PDF 299kWORD 86k
Srijeda, 5. travnja 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 5.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 6.Pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije (rasprava)
 7.Glasovanje
  7.1.Pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije (glasovanje)
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 9.Glasovanje (nastavak)
  9.1.Određeni aspekti prava trgovačkih društava ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.2.Ratifikacija i pristupanje Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o opasnim i štetnim tvarima, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.3.Ratifikacija i pristupanje Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o opasnim i štetnim tvarima u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.4.Primjena odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  9.5.Medicinski proizvodi ***II (glasovanje)
  9.6.In vitro dijagnostički medicinski proizvodi ***II (glasovanje)
  9.7.Novčani fondovi ***I (glasovanje)
  9.8.Prospekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje ***I (glasovanje)
  9.9.Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. *** (glasovanje)
  9.10.Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (Rezolucija) (glasovanje)
  9.11.Aktivacija pričuve za nepredviđene izdatke (glasovanje)
  9.12.Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2018. – dio I. – Europski parlament (glasovanje)
  9.13.Nacrt izmjene proračuna br.1/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (glasovanje)
  9.14.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (glasovanje)
  9.15.Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (glasovanje)
  9.16.Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Latviji * (glasovanje)
  9.17.Automatizirana razmjena podataka o DNK-u u Slovačkoj, Portugalu, Latviji, Litvi, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, na Cipru, u Poljskoj, Švedskoj, na Malti i u Belgiji * (glasovanje)
  9.18.Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, na Cipru, u Estoniji, na Malti, u Rumunjskoj i Finskoj * (glasovanje)
  9.19.Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj * (glasovanje)
  9.20.Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji * (glasovanje)
  9.21.Genetski modificirani kukuruz Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (glasovanje)
  9.22.Rješavanje pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Govor mržnje, populizam i lažne vijesti na društvenim mrežama – ususret odgovoru EU-a (tematska rasprava)
 14.Pravila za veleprodajna tržišta roaminga ***I (rasprava)
 15.Pravila za veleprodajna tržišta roaminga ***I (nastavak rasprave)
 16.Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) ***I (rasprava)
 17.Composition des délégations
 18.Stanje u Venezueli (rasprava)
 19.Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (rasprava)
 20.Composition des délégations
 21.Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016.
 22.Preporuka Vijeću o Komisiji o statusu žena (rasprava)
 23.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 24.Podnošenje dokumenata
 25.Prijenos odobrenih sredstava
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je osudio neprihvatljivi napad koji se jučer dogodio u Siriji i u kojem je korišteno kemijsko oružje. Izrazio je svoju solidarnost sirijskom narodu i podsjetio na ulogu ujedinjene Europe u mirovnom procesu.


3. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Rusija, uhićenje Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Urszula Krupa u ime Kluba zastupnika ECR-a o Rusiji, uhićenju Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Knut Fleckenstein u ime Kluba zastupnika S&D-a o Rusiji, uhićenju Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga i Miguel Urbán Crespo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a o Rusiji, uhićenjima prosvjednika protiv korupcije, među kojima i blogera Alekseja Navaljnog (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand i Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a o Rusiji, uhićenju Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a o Rusiji, uhićenju Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil i Andrey Kovatchev u ime Kluba zastupnika PPE-a o Rusiji, uhićenju Alekseja Navaljnog i drugih prosvjednika (B8-0251/2017).

II.   Bjelarus (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa i Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a o stanju ljudskih prava u Bjelarusu (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a o Bjelarusu (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero i Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a o Bjelarusu (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a o Bjelarusu (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a o stanju u Bjelarusu (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil i Andrey Kovatchev u ime Kluba zastupnika PPE-a o Bjelarusu (B8-0263/2017).

III.   Bangladeš, uključujući dječje brakove (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a o Bangladešu, uključujući dječje brakove (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill u ime Kluba zastupnika S&D-a o Bangladešu, uključujući dječje brakove (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Bangladešu, uključujući dječje brakove(B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Urszula Krupa u ime Kluba zastupnika ECR-a o Bangladešu, uključujući dječje brakove (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos i Stefan Eck u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a o Bangladešu, uključujući dječje brakove (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic i Filiz Hyusmenova u ime Kluba zastupnika ALDE-a o Bangladešu, uključujući dječje brakove (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil i Andrey Kovatchev u ime Kluba zastupnika PPE-a o Bangladešu, uključujući dječje brakove (B8-0264/2017).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u bijelom staklu za optičke primjene (C(2017)01527 – 2017/2615(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 15. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 i (EU) 2016/1178 u pogledu roka za ispunjavanje obveze poravnanja za određene druge ugovorne strane koje posluju OTC izvedenicama (C(2017)01658 – 2017/2617(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka, 16. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ (C(2017)01702 – 2017/2621(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka, 20. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar (C(2017)01703 – 2017/2622(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka, 20. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu brisanja Gvajane iz tablice u točkiI. Priloga te dodavanja Etiopije u tu tablicu (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka, 24. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o prilagodbi PrilogaIII. Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (C(2017)00393 2017/2556(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 2. veljače 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Vijeća.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br.1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)00735 2017/2571(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 15. veljače 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Parlamenta.

upućeno nadležnom odboru: AGRI


5. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organskog silicija (monometilsilanetriol) i kalcij fosforil oligosaharida (POs-Ca ®) koji se dodaju hrani i upotrebljavaju u proizvodnji dodataka prehrani (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - rok: 24. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - rok: 24. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - rok: 24. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za zdravstvenu tvrdnju koja se navodi na hrani, osim tvrdnji koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - rok: 24. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: JURI (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za benzovindiflupir, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksiflop, Pepino mosaic virus blagi izolat VC1, Pepino mosaic virus blagi izolat VX1, oksatiapiprolin, pentiopirad, piraklostrobin, spirotetramat, suncokretovo ulje, tolklofos-metil i trineksapak u ili na određenim proizvodima (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - rok: 1. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za fluopiram; heksaklorcikloheksan (HCH), alfa-izomer; heksaklorcikloheksan (HCH), beta-izomer; heksaklorcikloheksan (HCH), zbroj izomera, osim gama-izomera; lindan (heksaklorcikloheksan (HCH), gama-izomer); nikotin i profenofos u ili na određenim proizvodima (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - rok: 28. svibanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za triciklazol u ili na određenim proizvodima (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - rok: 28. svibanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za dimetoat i ometoat u ili na određenim proizvodima (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - rok: 28. svibanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - rok: 17. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - rok: 17. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni [dodataka] Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - rok: 28. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - rok: 23. lipanj 2017.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


6. Pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije (rasprava)

Pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije (2017/2593(RSP))

Predsjednik je održao kratki uvodni govor.

Govorili su: Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a (predsjednik je opomenuo zbog izjava kojima se nanosi šteta dostojanstvu Parlamenta), Marcel de Graaff u ime Kluba zastupnika ENF-a i Steven Woolfe, nezavisni zastupnik.

Govorili su: Ian Borg (predsjedatelj Vijeća), Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) i Michel Barnier (glavni pregovarač).

Govorili su: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox i Catherine Bearder.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa i Victor Boştinaru.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Govorili su: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella i Manfred Weber.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Guy Verhofstadt, koordinator i predsjednik Kluba zastupnika ALDE-a, Manfred Weber, predsjednik Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, predsjednik Kluba zastupnika S&D-a, Philippe Lamberts i Ska Keller, supredsjednici Kluba zastupnika Verts/ALE-a i Danuta Maria Hübner, predsjednica Odbora za ustavna pitanja, o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga Miguel Urbán Crespo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall u ime Kluba zastupnika ECR-a, o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn i Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika od 5.4.2017..

Govorili su: Vicky Ford o izjavama koje su određeni britanski zastupnici dali tijekom rasprave i James Carver.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0237/2017

(koja zamjenjuje B8-0237/2017 i B8-0241/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Guy Verhofstadt, koordinator i predsjednik Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Manfred Weber, predsjednik Kluba zastupnika PPE-a;

—   Gianni Pittella, predsjednik Kluba zastupnika S&D-a;

—   Philippe Lamberts i Ska Keller, supredsjednici Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Gabriele Zimmer, predsjednica Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Danuta Maria Hübner, predsjednica odbora AFCO.

Usvojen (P8_TA(2017)0102)

(Prijedlozi rezolucija B8-0242/2017 i B8-0243/2017 se ne razmatraju.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

8. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da nije zaprimio zahtjeve u pogledu odluka o pokretanju međuinstitucionalnih pregovora najavljenih u zapisniku od ponedjeljka 3. travnja 2017. (točka 8. zapisnika od 3.4.2017.).

Odbori mogu započeti pregovore.


9. Glasovanje (nastavak)

9.1. Određeni aspekti prava trgovačkih društava ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava trgovačkih društava (kodificirani tekst) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratifikacija i pristupanje Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o opasnim i štetnim tvarima, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem, uz iznimku aspekata povezanih s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Odobren (P8_TA(2017)0104)

Parlament daje suglasnost ratifikaciji protokola.


9.3. Ratifikacija i pristupanje Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o opasnim i štetnim tvarima u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o ratifikaciji i pristupanju država članica, u interesu Europske unije, Protokolu iz 2010. uz Međunarodnu konvenciju o odgovornosti i naknadi za štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem u odnosu na aspekte povezane s pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Odobren (P8_TA(2017)0105)

Parlament daje suglasnost ratifikaciji protokola.


9.4. Primjena odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u području Schengenskog informacijskog sustava u Republici Hrvatskoj [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2017)0106)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0106)


9.5. Medicinski proizvodi ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2017)0107)

Govorili su:

Glenis Willmott i Peter Liese, avant le vote.


9.6. In vitro dijagnostički medicinski proizvodi ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima i o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2017)0108)


9.7. Novčani fondovi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Neena Gill (A8-0041/2015)

Rasprava je održana 28. travnja 2015. (točka 15. zapisnika od 28.4.2015.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 29. travnja 2015. (točka 10.61 zapisnika od 29.4.2015.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P8_TA(2017)0109)


9.8. Prospekt koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Rasprava je održana 14. rujna 2016. (točka 20. zapisnika od 14.9.2016.).

Glasovanje je bilo odgođeno na dnevnoj sjednici od 15. rujna 2016. (točka 11.6 zapisnika od 15.9.2016.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P8_TA(2017)0110)


9.9. Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Odobren (P8_TA(2017)0111)


9.10. Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (Rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. [2017/2051(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0112)


9.11. Aktivacija pričuve za nepredviđene izdatke (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/435 o aktivaciji pričuve za nepredviđene izdatke [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0113)


9.12. Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2018. – dio I. – Europski parlament (glasovanje)

Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2018. [2017/2022(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0114)

Govorio je

Paul Rübig, prije glasovanja o stavku 37., 5. dijelu.


9.13. Nacrt izmjene proračuna br.1/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017 za opći proračun za 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0115)


9.14. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000-TA 2017- Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0116)


9.15. Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0117)


9.16. Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Latviji * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Latviji i o zamjeni Odluke 2014/911/EU [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

NACRT VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2017)0118)


9.17. Automatizirana razmjena podataka o DNK-u u Slovačkoj, Portugalu, Latviji, Litvi, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, na Cipru, u Poljskoj, Švedskoj, na Malti i u Belgiji * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka o DNK-u u Slovačkoj, Portugalu, Latviji, Litvi, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, na Cipru, u Poljskoj, Švedskoj, na Malti i u Belgiji i o zamjeni odluka 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU i 2014/410/EU [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

NACRT VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2017)0119)


9.18. Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, na Cipru, u Estoniji, na Malti, u Rumunjskoj i Finskoj * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, na Cipru, u Estoniji, na Malti, u Rumunjskoj i Finskoj i o zamjeni odluka 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU i 2013/792/EU [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

NACRT VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2017)0120)


9.19. Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj i o zamjeni odluka 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU i 2014/264/EU [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

NACRT VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2017)0121)


9.20. Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji i o zamjeni odluka 2014/731/EU, 2014/743/EU i 2014/744/EU [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

NACRT VIJEĆA

Odobren (P8_TA(2017)0122)


9.21. Genetski modificirani kukuruz Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirani kukuruz Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju, triju ili četiriju promjena Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21 na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0123)


9.22. Rješavanje pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a (glasovanje)

Izvješće o rješavanju pitanja kretanja izbjeglica i migranata: uloga vanjskog djelovanja EU-a [2015/2342(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za razvoj. Izvjestitelji: Elena Valenciano i Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0124).


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill, Mairead McGuinness i Seb Dance

Izvješće: Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák i Mairead McGuinness

Izvješće: Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Izvješće: Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică i Stanislav Polčák

Izvješće: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský i Stanislav Polčák

Izvješće: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Izvješće: Elena Valenciano i Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský i Andrejs Mamikins.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:45, a nastavljena u 15:10.)

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Govor mržnje, populizam i lažne vijesti na društvenim mrežama – ususret odgovoru EU-a (tematska rasprava)       

Govor mržnje, populizam i lažne vijesti na društvenim mrežama – ususret odgovoru EU-a (2017/2644(RSP))

Govorio je Bruno Gollnisch o načinu odvijanja rasprave (Predsjednik je potvrdio da je to u skladu s Poslovnikom).

Govorila je Tanja Fajon u ime Kluba zastupnika S&D-a kako bi pokrenula raspravu.

Govorili su: Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Monika Hohlmeier u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Morten Løkkegaard u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martina Michels u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cecilia Wikström o odvijanju rasprave, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Matteo Salvini u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra i Jaromír Štětina.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke i Zdzisław Krasnodębski.

Govorili su: Andrus Ansip i Ian Borg.

Rasprava je zaključena.


14. Pravila za veleprodajna tržišta roaminga ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri predstavila je izvješće.

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Paul Rübig u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marlene Mizzi u ime Kluba zastupnika S&D-a, Evžen Tošenovský u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fredrick Federley u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michel Reimon u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Borrelli u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík i Pavel Telička.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López i Seán Kelly.

(Zasjedanje je prekinuto u 18:05 zbog požarne uzbune i nastavljeno u 18:25.)

(Za nastavak rasprave vidi točku 15. zapisnika od 5.4.2017.)


15. Pravila za veleprodajna tržišta roaminga ***I (nastavak rasprave)

(Početak rasprave: točka 14. zapisnika od 5.4.2017.)

Govorili su: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Sirpa Pietikäinen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides i Tibor Szanyi.

Govorili su: Andrus Ansip i Miapetra Kumpula-Natri.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika od 6.4.2017..


16. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) ***I (rasprava)

Izvješćeo Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Ukrajina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (koji je zamjenjivao izvjestiteljicu) predstavio je izvješće

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Michael Gahler (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Heidi Hautala (izvjestiteljica za mišljenje Odbora JURI), Dubravka Šuica u ime Kluba zastupnika PPE-a koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi i Petr Ježek u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Jaromír Kohlíček u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Michael Gahler, Auke Zijlstra u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru i Michał Boni.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo i Kateřina Konečná.

Govorili su: Věra Jourová i Michał Boni.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 6.4.2017..


17. Composition des délégations

Parlament na zahtjev Kluba zastupnika PPE-a odobrava sljedeće imenovanje:

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta: Dariusz Rosati.


18. Stanje u Venezueli (rasprava)

Izjava Komisije: Stanje u Venezueli (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Luis de Grandes Pascual u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mireille D'Ornano u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo i Francisco José Millán Mon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski i José Inácio Faria.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


19. Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (rasprava)

Izjava Komisije: Primjerenost zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Axel Voss u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claude Moraes u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson i Ana Gomes.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Claude Moraes u ime Odbora LIBE o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt i Barbara Kudrycka u ime Kluba zastupnika PPE-a i Helga Stevens u ime Kluba zastupnika ECR-a o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 6.4.2017..


20. Composition des délégations

Predsjednik je od Kluba zastupnika ECR-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

- Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i Mongolijom: Urszula Krupa

- Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN): Barbara Kappel umjesto Marca Zannija.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


21. Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016.

Izvješće o izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016. [2016/2310(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl predstavio je izvješće.

Govorili su: Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Tunne Kelam u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sofia Sakorafa u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson i Isabella De Monte.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir i Csaba Sógor.

Govorili su: Neven Mimica, Ian Borg i Ivo Vajgl.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na jednom od sljedećih zasjedanja.


22. Preporuka Vijeću o Komisiji o statusu žena (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000027/2017) koje je postavila Vilija Blinkevičiūtė u ime Odbora FEMM Vijeću: Preporuka Vijeću o Komisiji za položaj žena (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė obrazložila je pitanje.

Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz u ime Kluba zastupnika PPE-a, Anna Hedh u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a, Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniela Aiuto u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward i Marijana Petir.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Notis Marias i Arne Gericke.

Govorio je Ian Borg.

Rasprava je zaključena.


23. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od studenog II 2016, veljače I i veljače II 2017 dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


24. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava br. 1/2017 - ESVD (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-02/C/17 - Europski revizorski sud (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora, koji su podnijeli izvješća

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) – odbor BUDG - Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017 za opći proračun za 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) – odbor BUDG - Izvjestitelj: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2018. (2017/2022(BUD)) – odbor BUDG - Izvjestitelj: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2017/000-TA 2017- Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) – odbor BUDG - Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor u pogledu prijenosa odobrenih sredstava Suda Europske unije INF 2/2017.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor u pogledu prijenosa odobrenih sredstava Revizorskog suda V/AB-02/C/17.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor u pogledu prijenosa odobrenih sredstava Europske službe za vanjsko djelovanje br. 1/2017.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 - dio III. - Komisija.


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 602.068/OJJE).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti