Index 
Jegyzőkönyv
PDF 312kWORD 87k
2017. április 5., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (vita)
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (szavazás)
 8.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 9.Szavazások órája (folytatás)
  
9.1.A társasági jog egyes vonatkozásai ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.2.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.3.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.4.A Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvátországban történő alkalmazása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.5.Orvostechnikai eszközök ***II (szavazás)
  
9.6.In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***II (szavazás)
  
9.7.Pénzpiaci alapok ***I (szavazás)
  
9.8.Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató ***I (szavazás)
  
9.9.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret *** (szavazás)
  
9.10.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás) (szavazás)
  
9.11.A rendkívüli tartalék igénybevétele (szavazás)
  
9.12.A 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások– I. szakasz – Európai Parlament (szavazás)
  
9.13.1/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (szavazás)
  
9.14.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (szavazás)
  
9.15.Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából (szavazás)
  
9.16.A lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  
9.17.A szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  
9.18.A szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  
9.19.A finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  
9.20.A máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)
  
9.21.A géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukorica (szavazás)
  
9.22.A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszéd, populizmus és hamis hírek - egy uniós válasz felé (vita aktuális kérdésekről)
 14.A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I (vita)
 15.A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I (a vita folytatása)
 16.A vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok: Ukrajna ***I (vita)
 17.A küldöttségek összetétele
 18.A venezuelai helyzet (vita)
 19.Az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (vita)
 20.A küldöttségek összetétele
 21.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés
 22.Ajánlás a Tanácsnak a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságról (CSW) (vita)
 23.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 24.Dokumentumok benyújtása
 25.Előirányzatok átcsoportosítása
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben elítéli az elfogadhatatlan tegnapi szíriai támadást, melynek során vegyi fegyvereket vetettek be. Szolidaritását fejezi ki a szíriai néppel és emlékeztet az egységes Európa békefolyamatban betöltött szerepére.


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Oroszország, Alekszej Navalnij és más tüntetők letartóztatása (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, az ECR képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Alekszej Navalnij és más tiltakozók letartóztatásáról (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Alekszej Navalnij és más tiltakozók letartóztatásáról (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Oroszországról, korrupcióellenes tiltakozók, köztük Alekszej Navalnij blogger letartóztatásáról (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Alekszej Navalnij és más tiltakozók letartóztatásáról (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Alekszej Navalnij és más tiltakozók letartóztatásáról (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében, Oroszországról, Alekszej Navalnij és más tiltakozók letartóztatásáról (B8-0251/2017).

II.   Belarusz (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Belaruszban (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében, Belaruszról (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Belaruszról (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Belaruszról (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, a belarusz helyzetről (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében, Belaruszról (B8-0263/2017).

III.   Banglades és a gyermekházasságok (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében, Bangladesről és a gyermekházasságokról (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, Bangladesről és a gyermekházasságokról (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bangladesről és a gyermekházasságokról (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, az ECR képviselőcsoport nevében, Bangladesről és a gyermekházasságokról (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bangladesről és a gyermekházasságokról (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, Bangladesről és a gyermekházasságokról (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében, Bangladesről és a gyermekházasságokról (B8-0264/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az optikai alkalmazásokban használt opálüvegben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 15.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2205, az (EU) 2016/592 és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kereskedő bizonyos szerződő felekre vonatkozó elszámolási kötelezettségek teljesítési határidejének tekintetében történő módosításáról (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az EN 14080 harmonizált szabvány szerinti ragasztott laminált faipari termékek és az EN 15497 harmonizált szabvány szerinti ékcsapos toldású szerkezeti tömör fából készült termékek tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről és a 2005/610/EK határozat módosításáról (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 20.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az EN 15824 harmonizált szabvány szerinti szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok és az EN 998-1 harmonizált szabvány szerinti kültéri és beltéri vakolóhabarcsok tűzzel szembeni viselkedés tekintetében, vizsgálat nélkül történő osztályozásának feltételeiről (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 20.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv kiegészítéséről szóló (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a melléklet I. pontjában szereplő táblázatból Guyana törlésének és Etiópia említett táblázatba való felvételének tekintetében történő módosításáról (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 24.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének kiigazításáról (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. február 2.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal, a Tanács kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kendertermesztéshez kapcsolódó ellenőrzési intézkedések, a „kizöldített” kifizetésre, a jogi személy felett ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásra, a termeléstől függő önkéntes támogatás keretében az egységnyi összeg kiszámítására és a támogatási jogosultságok törtrészeire vonatkozó egyes rendelkezések, valamint az egységes területalapú támogatási rendszerhez és a termeléstől függő önkéntes támogatáshoz kapcsolódó bizonyos értesítési követelmények tekintetében történő módosításáról, továbbá az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének módosításáról (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. február 15.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal, a Parlament kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az élelmiszerekhez hozzáadott és étrend-kiegészítők előállításához felhasznált szerves szilícium (monometil-szilántriol) és kalcium-foszforil oligoszacharidok (POs-Ca®) tekintetében történő módosításáról (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - határidő: 2017. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - határidő: 2017. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egyes, élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - határidő: 2017. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete egy élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egészségre vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - határidő: 2017. június 24.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található benzovindiflupir, klorantraniliprol, deltametrin, etofumeszát, haloxifop, pepino mozaikvírus VC1 jelű hipovirulens izolátuma, pepino mozaikvírus VX1 jelű hipovirulens izolátuma, oxatiapiprolin, pentiopirád, piraklosztrobin, spirotetramát, napraforgóolaj, tolklofosz-metil és trinexapak szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - határidő: 2017. június 1.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fluopiram, hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, lindán (hexaklór-ciklohexán (HCH), gamma-izomer), nikotin és profenofosz maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - határidő: 2017. május 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található triciklazol maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - határidő: 2017. május 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetoát és ometoát szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - határidő: 2017. május 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - határidő: 2017. június 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - határidő: 2017. június 17.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete [függelékeinek] a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - határidő: 2017. június 28.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - határidő: 2017. június 23.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


6. Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (vita)

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalások (2017/2593(RSP))

Az elnök rövid bevezetőt mond.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében (az elnök emlékezteti a felszólalót a Parlamet méltóságát sértőnek ítélt kijelentésekre vonatkozó szabályra), Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Steven Woolfe, független.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke), Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) és Michel Barnier (vezető tárgyaló).

Felszólal: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox és Catherine Bearder.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa és Victor Boştinaru.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
elnök

Felszólal: Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella és Manfred Weber.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport koordinátora és elnöke, Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport elnöke, Gianni Pittella, az S&D képviselőcsoport elnöke, Philippe Lamberts és Ska Keller, a Verts/ALE képviselőcsoport társelnökei, és Danuta Maria Hübner, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke, az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn és Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .

Felszólal: Vicky Ford egyes brit képviselőknek a vita során elhangzott kijelentéseiről, és James Carver.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0237/2017

(amely a B8-0237/2017 és B8-0241/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport koordinátora és elnöke;

—   Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport elnöke;

—   Gianni Pittella, az S&D képviselőcsoport elnöke;

—   Philippe Lamberts és Ska Keller, a Verts/ALE képviselőcsoport társelnökei;

—   Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport elnöke;

—   Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság elnöke.

Elfogadva (P8_TA(2017)0102)

(A B8-0242/2017 és B8-0243/2017 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

8. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy a 2017. április 3-i, hétfői jegyzőkönyvben bejelentett, intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatokkal kapcsolatban (2017.4.3-i jegyzőkönyv, 8. pont) egyetlen kérelmet sem kapott.

A bizottságok megkezdhetik a tárgyalásokat.


9. Szavazások órája (folytatás)

9.1. A társasági jog egyes vonatkozásai ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0103)


9.2. A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattrevezetről [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0104)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megerősítésével.


9.3. A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0105)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megerősítésével.


9.4. A Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvátországban történő alkalmazása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban történő alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0106)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0106)


9.5. Orvostechnikai eszközök ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2017)0107)

Felszólalások

Glenis Willmott és Peter Liese, a szavazás előtt.


9.6. In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2017)0108)


9.7. Pénzpiaci alapok ***I (szavazás)

Jelentés a pénzpiaci alapokról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Neena Gill (A8-0041/2015)

A vita időpontja: 2015. április 28. (2015.4.28-i jegyzőkönyv, 15. pont).

A szavazást a 2015. április 29-i ülésen elhalasztották (2015.4.29-i jegyzőkönyv, 10.61. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P8_TA(2017)0109)


9.8. Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató ***I (szavazás)

Jelentés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Petr Ježek (A8-0238/2016)

A vita időpontja: 2016. szeptember 14. (2016.9.14-i jegyzőkönyv, 20. pont).

A szavazást a 2016. szeptember 15-i ülésen elhalasztották (2016.9.15-i jegyzőkönyv, 11.6. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva (P8_TA(2017)0110)


9.9. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret *** (szavazás)

Ajánlás a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0111)


9.10. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről [2017/2051(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0112)


9.11. A rendkívüli tartalék igénybevétele (szavazás)

Jelentés a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0113)


9.12. A 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások– I. szakasz – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól [2017/2022(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0114)

Felszólalás

Paul Rübig, a szavazás előtt, a (37) bekezdéssel kapcsolatos 5. részről.


9.13. 1/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (szavazás)

Report on the Council position on Draft amending budget No 1/2017 to the general budget for 2017 accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to the United Kingdom, Cyprus and Portugal [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0115)


9.14. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére (szavazás)

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF/2017/000 TA 2017 - Technical assistance at the initiative of the Commission) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0116)


9.15. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából (szavazás)

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to the United Kingdom, Cyprus and Portugal [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0117)


9.16. A lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről és a 2014/911/EU határozat felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0118)


9.17. A szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről és a 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU és 2014/410/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0119)


9.18. A szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU tanácsi határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0120)


9.19. A finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a finnországi, szlovéniai, romániai, lengyelországi, svédországi, litvániai, bulgáriai, szlovákiai és magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2010/559/EU, a 2011/387/EU, a 2011/547/EU, a 2012/236/EU, a 2012/664/EU, a 2012/713/EU, a 2013/230/EU, a 2013/692/EU és a 2014/264/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0121)


9.20. A máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere * (szavazás)

Jelentés a máltai, ciprusi és észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2014/731/EU, a 2014/743/EU és a 2014/744/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

TANÁCSI TERVEZET

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0122)


9.21. A géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány a géntechnológiával módosított Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, 59122, MIR604, 1507 és GA21 genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0123)


9.22. A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (szavazás)

Jelentés a menekült- és migránsáramlatok kezeléséről: az EU külső tevékenységének szerepe [2015/2342(INI)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Elena Valenciano és Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0124).


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékáról szóló értesítést követő tárgyalásokról (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness és Seb Dance

Glenis Willmott-jelentés – A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák és Mairead McGuinness

Peter Liese-jelentés – A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Neena Gill CBE-jelentés – A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică és Stanislav Polčák

Jan Olbrycht és Isabelle Thomas-jelentés – A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský és Stanislav Polčák

Jan Olbrycht és Isabelle Thomas-jelentés – A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Elena Valenciano és Agustín Díaz de Mera García Consuegra -jelentés - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský és Andrejs Mamikins.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.45-kor megszakított ülést 15.10-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. A közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszéd, populizmus és hamis hírek - egy uniós válasz felé (vita aktuális kérdésekről)

A közösségi médiában megjelenő gyűlöletbeszéd, populizmus és hamis hírek - egy uniós válasz felé (2017/2644(RSP))

Felszólal: Bruno Gollnisch a vita lefolytatásának módjáról (az elnök megerősíti, hogy az megfelel az eljárási szabályzatnak).

Felszólal: Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, bevezeti a vitát.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Løkkegaard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a vita lefolytatásáról, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra és Jaromír Štětina.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke és Zdzisław Krasnodębski.

Felszólal: Andrus Ansip és Ian Borg.

A vitát berekesztik.


14. A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I (vita)

Jelentés az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marlene Mizzi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík és Pavel Telička.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Pilar del Castillo Vera, José Blanco López és Seán Kelly.

(Az ülést tűzriadó miatt 18.05-kor megszakítják, majd 18.25-kor folytatják.)

(A vita folytatását lásd: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 15. pont )


15. A nagykereskedelmi barangolási piacok ***I (a vita folytatása)

(A vita elejét lásd: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 14. pont )

Felszólal: Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Sirpa Pietikäinen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides és Tibor Szanyi.

Felszólal: Andrus Ansip és Miapetra Kumpula-Natri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.6-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .


16. A vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok: Ukrajna ***I (vita)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (az előadó helyett) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michael Gahler (az AFET bizottság véleményének előadója), Heidi Hautala (a JURI bizottság véleményének előadója), Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, és Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Michael Gahler, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru és Michał Boni.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo és Kateřina Konečná.

Felszólal: Věra Jourová és Michał Boni.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.6-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .


17. A küldöttségek összetétele

A Parlament a PPE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Dariusz Rosati.


18. A venezuelai helyzet (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo és Francisco José Millán Mon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski és José Inácio Faria.

Felszólal: Věra Jourová.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


19. Az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az EU-USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson és Ana Gomes.

Felszólal: Věra Jourová.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségéről (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt és Barbara Kudrycka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségéről (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.6-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


20. A küldöttségek összetétele

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az ECR és az ENF képviselőcsoport:

- Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán és EU-Üzbegisztán parlamenti együttműködési bizottságokba delegált és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Urszula Krupa

- A Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Marco Zanni helyett Barbara Kappel.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


21. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentés

Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2016. évi jelentéséről [2016/2310(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson és Isabella De Monte.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir és Csaba Sógor.

Felszólal: Neven Mimica, Ian Borg és Ivo Vajgl.

A vitát berekesztik.

Szavazás: egy későbbi ülésen.


22. Ajánlás a Tanácsnak a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságról (CSW) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000027/2017), felteszi: Vilija Blinkevičiūtė, a FEMM bizottság nevében, a Tanácshoz: Ajánlás a Tanácsnak a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságról (CSW) (2017/2544(RSP) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė kifejti a kérdést.

Ian Borg (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anna Hedh, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Notis Marias és Arne Gericke.

Felszólal: Ian Borg.

A vitát berekesztik.


23. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2016. novemberi II., a 2017. februári I. és a 2017. februári II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


24. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az 1/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – EKSZ (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-02/C/17 . számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

2) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Jelentés az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésére vonatkozó 1/2017. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló támogatás céljából történő igénybevételére irányuló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Jelentés az Európai Parlament 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (2017/2022(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (EGF/2017/000 TA 2017 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) irányuló javaslatról (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Bíróság INF 2/2017. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Számvevőszék V/AB-02/C/17. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást az Európai Külügyi Szolgálat 1/2017. számú előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság alábbi előirányzat-átcsoportosításait: DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 – III. szakasz – Bizottság.


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 602.068/OJJE).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat