Indiċi 
Minuti
PDF 314kWORD 87k
L-Erbgħa, 5 ta' April 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)
  9.1.Ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.2.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.3.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.4.L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  9.5.Apparati mediċi ***II (votazzjoni)
  9.6.Apparat mediku dijanjostiku in vitro ***II (votazzjoni)
  9.7.Fondi tas-suq monetarju ***I (votazzjoni)
  9.8.Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ ***I (votazzjoni)
  9.9.Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 *** (votazzjoni)
  9.10.Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  9.11.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza (votazzjoni)
  9.12.L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena finanzjarja 2018 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  9.13.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1 għall-baġit ġenerali 2017 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, Ċipru u l-Portugall (votazzjoni)
  9.14.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/000 TA 2017 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (votazzjoni)
  9.15.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, lil Ċipru u lill-Portugall (votazzjoni)
  9.16.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Latvja * (votazzjoni)
  9.17.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fis-Slovakkja, il-Portugall, il-Latvja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, Ċipru, il-Polonja, l-Iżvezja, Malta u l-Belġju * (votazzjoni)
  9.18.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fis-Slovakkja, il-Bulgarija, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, in-Netherlands, l-Ungerija, Ċipru, l-Estonja, Malta, ir-Rumanija u l-Finlandja * (votazzjoni)
  9.19.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Finlandja, is-Slovenja, ir-Rumanija, il-Polonja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Bulgarija, is-Slovakkja u l-Ungerija * (votazzjoni)
  9.20.L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja * (votazzjoni)
  9.21.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Awtorizzazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (votazzjoni)
  9.22.L-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Diskors ta' mibegħda, populiżmu u aħbarijiet foloz fil-midja soċjali - lejn reazzjoni tal-UE (dibattitu ta' attwalità)
 14.Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I (dibattitu)
 15.Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I (kumplament tad-dibattitu)
 16.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal rekwiżit ta' viża jew huma eżentati minnu: l-Ukrajna ***I (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 18.Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)
 19.L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (dibattitu)
 20.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 21.Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
 22.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW) (dibattitu)
 23.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 24.Dokumenti mressqa
 25.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 27.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni biex jikkundanna l-attakk inaċċettabbli, ilbieraħ fis-Sirja, bl-involviment ta' armi kimiċi. Huwa esprima s-solidarjetà tiegħu mal-poplu Sirjan u fakkar fir-rwol ta' Ewropa unità fil-proċess ta' paċi.


3. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Russja, l-arrest ta' Alexei Navalny u dimostranti oħra (2017/2646(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Russja, l-arrest ta' Alexeï Navalny u ta' dimostranti oħra (B8-0245/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-Russja, l-arrest ta' Alexeï Navalny u ta' dimostranti oħra (B8-0246/2017);

—   Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-Russja, l-arrest ta' dimostranti kontra l-korruzzjoni, inkluż tal-blogger Alexei Navalny (B8-0248/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Russja, l-arrest ta' Alexeï Navalny u ta' dimostranti oħra (B8-0249/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-Russja, l-arrest ta' Alexeï Navalny u ta' dimostranti oħra (B8-0250/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE dwar ir-Russja, l-arrest ta' Alexeï Navalny u ta' dimostranti oħra (B8-0251/2017).

II.   Il-Belarussja (2017/2647(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Valdemar Tomaševski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Branislav Škripek, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Urszula Krupa, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja (B8-0253/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Josef Weidenholzer, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Belarussja (B8-0256/2017);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Belarussja (B8-0258/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, f'isem il-Grupp GUE/NGL dwar il-Belarussja (B8-0259/2017);

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Belarussja (B8-0261/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Jerzy Buzek, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Belarussja (B8-0263/2017).

III.   Il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (2017/2648(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD , dwar il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (B8-0252/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (B8-0254/2017);

—   Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (B8-0255/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (B8-0257/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (B8-0260/2017);

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (B8-0262/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Mairead McGuinness, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, Sven Schulze, József Nagy, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (B8-0264/2017).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


4. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni (UE) li temenda, għall-finijiet ta’ adattament għall-progress tekniku, l-AnnessIII tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għaċ-ċomb fi ħġieġ abjad użat għal applikazzjonijiet ottiċi (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Marzu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 u (UE) 2016/1178 fir-rigward tal-iskadenza għall-konformità mal-obbligi tal-ikklerjar għal ċerti kontropartijiet li jittrattaw id-derivati OTC (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tas-16 ta' Marzu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-kundizzjonijiet għall-klassifikazzjoni, mingħajr ittestjar, ta’ prodotti laminati inkullati tal-injam koperti bl-istandard armonizzat EN 14080 u prodotti tal-injam solidu strutturat apposta għall-bini koperti bl-istandard armonizzat EN 15497, fir-rigward tar-reazzjoni tagħhom għan-nar u li jemenda d-Deċiżjoni 2005/610/KE (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-20 ta' Marzu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-kundizzjonijiet għall-klassifikazzjoni, mingħajr ittestjar, ta’ kisi fuq barra u għoti ta’ ġibs fuq ġewwa bbażati fuq kimiki għal taqgħid organiċi koperti mill-istandard armonizzat EN 15824 u għoti tal-ewwel passata u kisi bit-tajn koperti mill-istandard armonizzat EN 998–1 fir-rigward tar-reazzjoni tagħhom għan-nar (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-20 ta' Marzu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tat-tħassir tal-Guyana mit-tabella fil-punt I tal-Anness u ż-żieda tal-Etjopja f’dik it-tabella (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Marzu 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar l-adattament tal-AnnessIII tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Frar 2017

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn, fuq talba tal-Kunsill

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru639/2014 fejn jidħlu l-miżuri tal-kontroll relatati mal-kultivazzjoni tal-qanneb, ċerti dispożizzjonijiet dwar il-pagament ekoloġiku, il-pagament għall-bdiewa żgħażagħ fil-kontroll ta’ persuna ġuridika, il-kalkolu tal-ammont għal kull unità fil-qafas tal-appoġġ akkoppjat volontarju, il-frazzjonijiet ta’ intitolamenti għal pagament u ċerti rekwiżiti ta’ notifika relatati mal-Iskema ta’ Pagament Uniku Skont l-Erja u mal-Appoġġ Akkoppjat Volontarju, u li jemenda l-Anness X tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-15 ta' Frar 2017

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn, fuq talba tal-Parlament

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI


5. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda d-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-siliċju organiku (monometilsilanetrijol) u l-oligosakkaridi tal-kalċju fosforil (POs-Ca®) miżjuda mal-ikel u użati fil-manifattura ta’ supplimenti tal-ikel (D049176/01 - 2017/2630(RPS) - skadenza: l-24 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jirrifjuta l-awtorizzazzjoni ta’ ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa mogħtija fuq l-ikel, minbarra dawk li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D049265/01 - 2017/2631(RPS) - skadenza: l-24 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jirrifjuta l-awtorizzazzjoni ta’ ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa mogħtija fuq l-ikel, minbarra dawk li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D049411/01 - 2017/2632(RPS) - skadenza: l-24 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li ma jagħtix kunsens li tiġi awtorizzata indikazzjoni dwar is-saħħa li tirrigwarda l-ikel, għajr indikazzjonijiet li jirreferu għal tnaqqis ta' riskju ta' mard u ta' riskju għall-iżvilupp u għas-saħħa tat-tfal (D049412/01 - 2017/2633(RPS) - skadenza: l-24 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-benżovindiflupir, għall-klorantraniliprol, għad-deltametrin, għall-etofumesat, għall-alossifop, għall-iżolat Ħafif VC1 tal-Virus tal-Mużajk tal-Pepino, għall-iżolat Ħafif VX1 tal-Virus tal-Mużajk tal-Pepino, għall-oksatijapiprolin, għall-pentijopirad, għall-piraklostrobin, għall-ispirotetramat, għaż-żejt tal-ġirasol, għat-tolklofos-metil u għat-trineksapak f’ċerti prodotti jew fuqhom (D049578/02 - 2017/2650(RPS) - skadenza: l-1 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għal fluwopiram, eżakloroċikloeżan (HCH), alfa-isomeru, eżakloroċikloeżan (HCH), beta-isomeru, eżakloroċikloeżan (HCH), somma ta’ isomeri, għajr il-gamma-isomeru, lindan (eżakloroċikloeżan (HCH), gamma-isomeru), nikotina u profenofos f’ċerti prodotti jew fuqhom (D049581/03 - 2017/2639(RPS) - skadenza: it-28 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għat-triċiklażol f’ċerti prodotti jew fuqhom (D049627/02 - 2017/2638(RPS) - skadenza: it-28 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livell massimu ta’ residwi għad-dimetoat u l-ometoat f’ċerti prodotti jew fuqhom (D049632/02 - 2017/2637(RPS) - skadenza: it-28 ta' Mejju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D049872/01 - 2017/2616(RPS) - skadenza: is-17 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D049873/01 - 2017/2619(RPS) - skadenza: is-17 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda [l-Appendiċijiet tal-] Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) fir-rigward tas-sustanzi CMR (D049962/02 - 2017/2640(RPS) - skadenza: it-28 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (D049972/02 - 2017/2627(RPS) - skadenza: it-23 ta' Ġunju 2017)
irriferut lill-kumitat responsabbli ENVI


6. Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (2017/2593(RSP))

Il-President għamel diskors introduttorju qasir.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD (Il-President fakkar lill-kelliem biex iżomm l-ordni fid-dawl ta' rimarki meqjusa ta' ħsara għal dan il-Parlament), Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, u Steven Woolfe Membru mhux affiljat.

Interventi ta': Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill), Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) u Michel Barnier (Kap Negozjatur).

Interventi ta': Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Ashley Fox u Catherine Bearder.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Martina Anderson, Josep-Maria Terricabras, Paul Nuttall, Janice Atkinson, Diane Dodds, Elmar Brok, Ramón Jáuregui Atondo, Anders Primdahl Vistisen, Marian Harkin, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerolf Annemans, Diane James, Danuta Maria Hübner, Sergei Stanishev, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Nicolas Bay, Seán Kelly, Glenis Willmott, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Herbert Reul, Jens Geier, James Nicholson, Janusz Lewandowski, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Franck Proust, Nicola Danti, Lorenzo Cesa, Birgit Sippel, Adina-Ioana Vălean, Josef Weidenholzer, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Paulo Rangel, David Martin, Mariya Gabriel, David-Maria Sassoli, Luděk Niedermayer, Bogusław Liberadzki, Othmar Karas, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Viviane Reding, Vladimír Maňka, David Casa u Victor Boştinaru.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Interventi ta': Harald Vilimsky, Nigel Farage, Philippe Lamberts, Gabriele Zimmer, Guy Verhofstadt, Roberts Zīle, Gianni Pittella u Manfred Weber.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Guy Verhofstadt, koordinatur u president tal-grupp ALDE, Manfred Weber, president tal-grupp PPE, Gianni Pittella, president tal-grupp S&D, Philippe Lamberts u Ska Keller, kopresidenti tal-grupp Verts/ALE, u Danuta Maria Hübner, president tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, dwar in-negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (2017/2593(RSP)) (B8-0237/2017);

—   Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga et Miguel Urbán Crespo, f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar in-negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (2017/2593(RSP)) (B8-0241/2017);

—   Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, dwar in-negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (2017/2593(RSP)) (B8-0242/2017)

—   David Coburn u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, dwar in-negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (2017/2593(RSP)) (B8-0243/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 5.4.2017.

Interventi ta': Vicky Ford dwar ir-rimarki ta' ċerti Membri Britanniċi matul dan id-dibattitu, u James Carver.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 (2017/2593(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0237/2017

(flok B8-0237/2017 u B8-0241/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Guy Verhofstadt, koordinatur u president tal-grupp ALDE;

—   Manfred Weber, president tal-grupp PPE;

—   Gianni Pittella, president tal-grupp S&D;

—   Philippe Lamberts u Ska Keller presidenti tal-grupp Verts/ALE;

—   Gabriele Zimmer, president tal-grupp GUE/NGL;

—   Danuta Maria Hübner, president tal-Kumitat AFCO.

Adozzjoni (P8_TA(2017)0102)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0242/2017 et B8-0243/2017 iddekadew.)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

8. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li ma kien irċieva l-ebda talba rigward id-deċiżjonijiet biex jibdew in-negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn, it-3 ta' April 2017 (punt 8 tal-Minuti tat-3.4.2017).

Il-Kumitati jistgħu jibdew in-negozjati.


9. Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)

9.1. Ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni) [COM(2015)0616 - C8-0388/2015 - 2015/0283(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0103)


9.2. Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri f'isem l-Unjoni mal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbiltà u l-Kumpens għall-Ħsara b'Konnessjoni mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0076/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0104)

Il-Parlament ta l-kunsens tiegħu għar-ratifika tal-Protokoll.


9.3. Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri, f'isem l-Unjoni, mal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbiltà u l-Kumpens għall-Ħsara b'Konnessjoni mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara fir-rigward tal-aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0078/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0105)

Il-Parlament ta l-kunsens tiegħu għar-ratifika tal-Protokoll.


9.4. L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-qasam tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fir-Repubblika tal-Kroazja [COM(2017)0017 - C8-0026/2017 - 2017/0011(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0073/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0106)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0106)


9.5. Apparati mediċi ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2017)0107)

Interventi

Glenis Willmott u Peter Liese, qabel il-votazzjoni.


9.6. Apparat mediku dijanjostiku in vitro ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Peter Liese (A8-0069/2017)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2017)0108)


9.7. Fondi tas-suq monetarju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi tas-Suq Monetarju [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Neena Gill (A8-0041/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 28 ta' April 2015 (punt 15 tal-Minuti ta' 28.4.2015).

Il-votazzjoni ġiet posposta għal waqt is-seduta tad-data 29 ta' April 2015 (punt 10.61 tal-Minuti ta' 29.4.2015).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA(2017)0109)


9.8. Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Settembru 2016 (punt 20 tal-Minuti ta' 14.9.2016).

Il-votazzjoni ġiet posposta għal waqt is-seduta tad-data 15 ta' Settembru 2016 (punt 11.6 tal-Minuti ta' 15.9.2016).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA(2017)0110)


9.9. Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht u Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0111)


9.10. Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (Riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht u Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0112)


9.11. Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/435 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht u Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0113)


9.12. L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena finanzjarja 2018 - Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Report on Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2018 [2017/2022(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0114)

Intervent

Paul Rübig, qabel il-votazzjoni dwat il-paragrafu 37, il-ħames part.


9.13. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1 għall-baġit ġenerali 2017 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, Ċipru u l-Portugall (votazzjoni)

Report on the Council position on Draft amending budget No 1/2017 to the general budget for 2017 accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to the United Kingdom, Cyprus and Portugal [07003/2017 - C8-0130/2017- 2017/2018(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jens Geier (A8-0155/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0115)


9.14. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/000 TA 2017 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (votazzjoni)

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF/2017/000 TA 2017 - Technical assistance at the initiative of the Commission) [COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0157/2017)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0116)


9.15. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, lil Ċipru u lill-Portugall (votazzjoni)

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to the United Kingdom, Cyprus and Portugal [COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0117)


9.16. L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Latvja * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbożż ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Latvja, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 2014/911/EU [13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0089/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

ABBOZZ TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0118)


9.17. L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fis-Slovakkja, il-Portugall, il-Latvja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, Ċipru, il-Polonja, l-Iżvezja, Malta u l-Belġju * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fis-Slovakkja, il-Portugall, il-Latvja, il-Litwanja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, Ċipru, il-Polonja, l-Iżvezja, Malta u l-Belġju u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE u 2014/410/UE [13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Judith Sargentini (A8-0091/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

ABBOZZ TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0119)


9.18. L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fis-Slovakkja, il-Bulgarija, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, in-Netherlands, l-Ungerija, Ċipru, l-Estonja, Malta, ir-Rumanija u l-Finlandja * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fis-Slovakkja, il-Bulgarija, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Litwanja, in-Netherlands, l-Ungerija, Ċipru, l-Estonja, Malta, ir-Rumanija u l-Finlandja u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE u 2013/792/UE [13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

ABBOZZ TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0120)


9.19. L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Finlandja, is-Slovenja, ir-Rumanija, il-Polonja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Bulgarija, is-Slovakkja u l-Ungerija * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward tar-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Finlandja, is-Slovenja, ir-Rumanija, il-Polonja, l-Iżvezja, il-Litwanja, il-Bulgarija, is-Slovakkja u l-Ungerija u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE u 2014/264/UE [13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

ABBOZZ TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0121)


9.20. L-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja, u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2014/731/UE, 2014/743/UE u 2014/744/UE [13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0090/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

ABBOZZ TAL-KUNSILL

Approvazzjoni (P8_TA(2017)0122)


9.21. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Awtorizzazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, u qamħirrun ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew erbgħa mill-events Bt11, 59122, MIR604, 1507 u GA21, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament u tal-Kunsill dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat (D049280 - 2017/2624(RSP)) (B8-0236/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0123)


9.22. L-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE [2015/2342(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteurs: Elena Valenciano u Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0124).


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea (2017/2593(RSP)) - RC-B8-0237/2017
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Paloma López Bermejo, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Michela Giuffrida, Matt Carthy, Norica Nicolai, Doru-Claudian Frunzulică, Richard Corbett, Nicola Caputo, Michaela Šojdrová, Clare Moody, Jonathan Arnott, Peter Jahr, Zoltán Balczó, Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Vicky Ford, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Danuta Jazłowiecka, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Seán Kelly, Diane Dodds, Csaba Sógor, Nathan Gill,Mairead McGuinness u Seb Dance

Rapport Glenis Willmott - A8-0068/2017
Beatriz Becerra Basterrechea, Diane James, Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák u Mairead McGuinness

Rapport Peter Liese - A8-0069/2017
Michaela Šojdrová

Rapport Neena Gill - A8-0041/2015
Doru-Claudian Frunzulică u Stanislav Polčák

Rapport Jan Olbrycht u Isabelle Thomas - A8-0110/2017
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský u Stanislav Polčák

Rapport Jan Olbrycht u Isabelle Thomas - A8-0117/2017
Michela Giuffrida

Rapport Elena Valenciano u Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0045/2017
Krisztina Morvai, Tomáš Zdechovský u Andrejs Mamikins.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.45. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.10)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Diskors ta' mibegħda, populiżmu u aħbarijiet foloz fil-midja soċjali - lejn reazzjoni tal-UE (dibattitu ta' attwalità)

Diskors ta' mibegħda, populiżmu u aħbarijiet foloz fil-midja soċjali – lejn reazzjoni tal-UE (2017/2644(RSP))

Intervent ta': Bruno Gollnisch dwar il-modalitajiet tal-andament tad-dibattitu (Il-President ikkonferma li dawn kienu konformi mar-Regoli tal-Proċedura).

Intervent ta': Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, biex tniedi d-dibattitu.

Interventi ta': Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Morten Løkkegaard f'isem il-Grupp ALDE, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cecilia Wikström, dwar l-andament tad-dibattitu, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, Matteo Salvini f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Iratxe García Pérez, Andrew Lewer, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Helga Trüpel, Isabella Adinolfi, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Ramón Luis Valcárcel Siso, Soraya Post, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Tim Aker, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Julie Ward, Charles Tannock, Nathalie Griesbeck, Curzio Maltese, Rosa D'Amato, Auke Zijlstra u Jaromír Štětina.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Péter Niedermüller, Monica Macovei, Yana Toom, Marina Albiol Guzmán, Kristina Winberg, Franz Obermayr, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Malin Björk, Elmar Brok, Miriam Dalli, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Kati Piri, Ruža Tomašić, Eduard Kukan, Silvia Costa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke u Zdzisław Krasnodębski.

Interventi ta': Andrus Ansip u Ian Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 531/2012 fir-rigward tar-regoli għas-swieq tar-roaming bl-ingrossa [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

Miapetra Kumpula-Natri ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE, Marlene Mizzi f'isem il-Grupp S&D, Evžen Tošenovský f'isem il-Grupp ECR, Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Diane James Membru mhux affiljata, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Takis Hadjigeorgiou, Patrizia Toia, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Miapetra Kumpula-Natri, Roger Helmer, Georg Mayer, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Richard Sulík u Pavel Telička.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Pilar del Castillo Vera, José Blanco López u Seán Kelly.

(Is-seduta ġiet sospiża fis-18.05 wara allarm dwar ħruq, u tkompliet fis-18.25.)

(Għall-bqija tad-dibattitu ara: punt 15 tal-Minuti ta' 5.4.2017)


15. Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I (kumplament tad-dibattitu)

(Bidu tad-dibattitu: punt 14 tal-Minuti ta' 5.4.2017)

Interventi ta': Seán Kelly, Miriam Dalli, Henna Virkkunen, Eva Kaili, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Dariusz Rosati, Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Eva Maydell, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Sirpa Pietikäinen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Costas Mavrides u Tibor Szanyi.

Interventi ta': Andrus Ansip u Miapetra Kumpula-Natri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 6.4.2017.


16. Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal rekwiżit ta' viża jew huma eżentati minnu: l-Ukrajna ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsilll (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (l-Ukrajna) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

Michał Boni (flok ir-rapporteur) ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michael Gahler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Heidi Hautala (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios, Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, u Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta': Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jaromír Štětina, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Michael Gahler, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Johannes Cornelis van Baalen, Bronis Ropė, Gilles Lebreton, Anna Maria Corazza Bildt, Juan Fernando López Aguilar, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Edouard Ferrand, Jarosław Wałęsa, Andrejs Mamikins, Franz Obermayr, Andrea Bocskor, Kati Piri, Marie-Christine Arnautu, Victor Boştinaru u Michał Boni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo u Kateřina Konečná.

Interventi ta': Věra Jourová u Michał Boni.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti ta' 6.4.2017.


17. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PPE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest: Dariusz Rosati.


18. Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2017/2651(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Dita Charanzová, João Ferreira, Igor Šoltes, Tunne Kelam, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Nart, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nuno Melo u Francisco José Millán Mon.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cláudia Monteiro de Aguiar, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Ana Gomes, Georgi Pirinski u José Inácio Faria.

Intervent ta': Věra Jourová.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


19. L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (2017/3018(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Viviane Reding, Birgit Sippel, Martina Anderson u Ana Gomes.

Intervent ta': Věra Jourová.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (2016/3018(RSP)) (B8-0235/2017);

—   Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt u Barbara Kudrycka f'isem il-Grupp PPE, u Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (2016/3018(RSP)) (B8-0244/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 6.4.2017.


20. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Gruppi ECR u ENF:

- Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari għall-Kooperazzjoni UE-Każakistan, UE-Kirgiżistan u UE-Użbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja: Urszula Krupa

- Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN): Barbara Kappel minflok Marco Zanni.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


21. Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja [2016/2310(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Ivo Vajgl ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Eduard Kukan, Tonino Picula, Arne Gericke, Franc Bogovič, Jens Nilsson u Isabella De Monte.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Eleftherios Synadinos, Maria Spyraki, Georgios Epitideios, Marijana Petir u Csaba Sógor.

Interventi ta': Neven Mimica, Ian Borg u Ivo Vajgl.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali sussegwenti.


22. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000027/2017) imressqa minn Vilija Blinkevičiūtė, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kunsill: Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW) (2017/2544(RSP)) (B8-0214/2017)

Vilija Blinkevičiūtė daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Agnieszka Kozłowska-Rajewicz f'isem il-Grupp PPE, Anna Hedh f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Stanislav Polčák, Julie Ward u Marijana Petir.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Notis Marias u Arne Gericke.

Intervent ta': Ian Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.


23. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Novembru II 2016, Frar I u Frar II 2017 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


24. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 1/2017 - SEAE (N8-0011/2017 - C8-0114/2017 - 2017/2048(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-02/C/17 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0012/2017 - C8-0115/2017 - 2017/2049(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari, rapporti

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, lil Ċipru u lill-Portugall (COM(2017)0045 - C8-0022/2017 - 2017/2017(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2017 għall-Baġit Ġenerali tal-2017 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lir-Renju Unit, Ċipru u l-Portugal (07003/2017 - C8-0130/2017 - 2017/2018(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0155/2017)

- Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2018 (2017/2022(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Richard Ashworth (A8-0156/2017)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2017/000 TA 2017 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0157/2017).


25. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja INF 2/2017

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri V/AB-02/C/17

Bi qbil mal-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna Nru 1/2017

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 02/2017, DEC 03/2017, DEC 04/2017, DEC 05/2017 - Taqsima III - Kummissjoni


26. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 602.068/OJJE).


27. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Avviż legali - Politika tal-privatezza