Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

2. Δήλωση της Προεδρίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο καταδικάζει σθεναρά κάθε μορφή δίωξης ή διάκρισης λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, φυλής, θρησκεύματος ή πολιτικών φρονημάτων.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου