Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2614(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000016/2017 (B8-0207/2017)

Arutelud :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 6. aprill 2017 - Strasbourg

3. Rahvusvaheline romade päev (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2017), mille esitasid Roberta Metsola ja Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: Rahvusvaheline romade päev (B8-0207/2017)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000017/2017), mille esitasid Roberta Metsola ja Pál Csáky fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Rahvusvaheline romade päev (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst ja Benedek Jávor esitasid küsimused.

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimustele.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dubravka Šuica, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tim Aker fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas samuti kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Fredrick Federley, Soraya Post ja Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, kes vastas samuti kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Soraya Post, Maria Grapini ja György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar ja Branislav Škripek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl ja Milan Zver.

Eelneva registreerimiseta sõnavõttude kasutamise teemal võttis sõna György Hölvényi (juhataja täpsustas menetlust).

Sõna võttis Neven Mimica.

Arutelu korralduse teemal võttis sõna Soraya Post (juhataja võttis sõnavõtu teadmiseks).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika