Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000016/2017 (B8-0207/2017)

Keskustelut :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 6. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

3. Kansainvälinen romanipäivä (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000016/2017) – Roberta Metsola ja Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Kansainvälinen romanipäivä (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000017/2017) – Roberta Metsola ja Pál Csáky PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ja Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun ja Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Kansainvälinen romanipäivä (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst ja Benedek Jávor esittelivät kysymykset.

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dubravka Šuica, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Soraya Post ja Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Soraya Post, Maria Grapini ja György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar ja Branislav Škripek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl ja Milan Zver.

György Hölvényi käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn kulusta (puhemies täsmensi asiaa).

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Soraya Post käytti puheenvuoron keskustelun kulusta (puhemies merkitsi asian tiedoksi).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö