Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2614(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000016/2017 (B8-0207/2017)

Debatten :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 6 april 2017 - Straatsburg

3. Internationale Roma-dag (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2017) van Roberta Metsola et Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et Elly Schlein, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström et Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun et Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis et Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Raad: Internationale Roma-dag (B8-0207/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000017/2017) van Roberta Metsola et Pál Csáky, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et Elly Schlein, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström et Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun et Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis et Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Internationale Roma-dag (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst en Benedek Jávor lichten de vragen toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dubravka Šuica, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Fredrick Federley, Soraya Post en Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Soraya Post, Maria Grapini en György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar en Branislav Škripek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl en Milan Zver.

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi over het verloop van de "catch the eye"-procedure (De Voorzitter geeft nadere uitleg).

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het woord wordt gevoerd door Soraya Post over het verloop van het debat (De Voorzitter neemt hier nota van).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid