Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2614(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000016/2017 (B8-0207/2017)

Dezbateri :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 6 aprilie 2017 - Strasbourg

3. Ziua Internațională a Romilor (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000016/2017) adresată de Roberta Metsola și Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy eși Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis și Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Consiliului: Ziua internațională a romilor (B8-0207/2017)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000017/2017) adresată de Roberta Metsola și Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy și Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström și Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun și Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis și Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Ziua internațională a romilor (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst și Benedek Jávor au dezvoltat întrebările.

Neven Mimica (membru al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de cătrecare a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dubravka Šuica, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, Soraya Post și Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Soraya Post, Maria Grapini și György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar și Branislav Škripek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl și Milan Zver.

A intervenit György Hölvényi cu privire la desfășurarea procedurii „catch the eye” (Președinta a oferit clarificări).

A intervenit Neven Mimica.

A intervenit Soraya Post cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președinta a luat act de acest lucru).

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate