Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2614(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000016/2017 (B8-0207/2017)

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 3
CRE 06/04/2017 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 6. apríla 2017 - Štrasburg

3. Medzinárodný deň Rómov (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000016/2017), ktorú položili Roberta Metsola a Pál Csáky, v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et Elly Schlein, v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun et Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza, v mene skupiny GUE/NGL, pre Radu: Medzinárodný deň Rómov (2017/2614(RSP)) (B8-0207/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000017/2017), ktorú položili Roberta Metsola a Pál Csáky, v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy a Elly Schlein, v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström a Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun a Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis a Eleonora Forenza, v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Medzinárodný deň Rómov (2017/2614(RSP)) (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst a Benedek Jávor rozvinuli otázky.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dubravka Šuica, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, Soraya Post a Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položila Soraya Post, Maria Grapini a György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar a Branislav Škripek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl a Milan Zver.

Vystúpil György Hölvényi k priebehu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) (predsedajúca uviedla spresnenia).

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

V rozprave vystúpila Soraya Post k priebehu rozpravy (predsedajúca to vzala na vedomie).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia