Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 6. aprill 2017 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 5.4.2017 protokollipunkt 3.)


4.1. Venemaa – Aleksei Navalnõi ja teiste meeleavaldajate vahistamine

Resolutsiooni ettepanekud B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 ja B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand ja Petras Auštrevičius tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 ja B8-0250/2017.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Tunne Kelam tutvustas resolutsiooni ettepanekut B8-0251/2017.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch arutelu korralduse teemal (juhataja andis talle täpsustava vastuse), Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jaromír Štětina, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch ja Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.1.


4.2. Valgevene

Resolutsiooni ettepanekud B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 ja B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius ja Bogdan Andrzej Zdrojewski tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.2.


4.3. Bangladesh ja lapsabielud

Resolutsiooni ettepanekud B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 ja B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Csaba Sógor fraktsiooni PPE nimel, Arne Lietz fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim ja Krzysztof Hetman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Notis Marias.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.4.2017 protokollipunkt 7.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika