Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 3).


4.1. Aleksei Navalnyin ja muiden mielenosoittajien pidätys Venäjällä

Päätöslauselmaesitykset B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 ja B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand ja Petras Auštrevičius esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 ja B8-0250/2017.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Tunne Kelam esitteli päätöslauselmaesityksen B8-0251/2017.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Bruno Gollnisch keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa), sitoutumaton Udo Voigt, Jaromír Štětina, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch ja Jiří Pospíšil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.1.


4.2. Valko-Venäjä

Päätöslauselmaesitykset B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 ja B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius ja Bogdan Andrzej Zdrojewski esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz ja Jean-Paul Denanot.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.2.


4.3. Bangladesh ja lapsiavioliitot

Päätöslauselmaesitykset B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 ja B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim ja Krzysztof Hetman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Notis Marias.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.4.2017, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö