Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 6 d. - Strasbūras

4.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 04 05 protokolo 3 punktas)


4.1. Rusija, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 ir B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand ir Petras Auštrevičius pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 ir B8-0250/2017.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Tunne Kelam pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0251/2017.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Kati Piri S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus), Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Jaromír Štětina (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Monica Macovei, Bruno Gollnisch ir Jiří Pospíšil (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 06 protokolo 7.1 punktas


4.2. Baltarusija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 ir B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius ir Bogdan Andrzej Zdrojewski pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 06 protokolo 7.2 punktas


4.3. Bangladešas, įskaitant vaikų santuokas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 ir B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová ir Tomáš Zdechovský pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Arne Lietz S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim ir Krzysztof Hetman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Maria Grapini ir Notis Marias.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 06 protokolo 7.3 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika