Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis - Strasbūra

4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 5.4.2017. protokola 3. punkts.)


4.1. Krievija: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana

Rezolūciju priekšlikumi B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 un B8-0251/2017 (2017/2646(RSP)).

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 un B8-0250/2017.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu B8-0251/2017.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch – par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus), Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Jaromír Štětina, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch un Jiří Pospíšil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová un Csaba Sógor.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.1. punkts.


4.2. Baltkrievija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 un B8-0263/2017 (2017/2647(RSP)).

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius un Bogdan Andrzej Zdrojewski iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.2. punkts.


4.3. Bangladeša, tostarp bērnu laulības

Rezolūciju priekšlikumi B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 un B8-0264/2017 (2017/2648(RSP)).

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Arne Lietz S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim un Krzysztof Hetman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Maria Grapini un Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.4.2017. protokola 7.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika