Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 6 april 2017 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 5.4.2017 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


4.1. Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten

Ontwerpresoluties B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 en B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand en Petras Auštrevičius lichten de ontwerpresoluties B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 en B8-0250/2017 toe.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Tunne Kelam licht ontwerpresolutie B8-0251/2017 toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg), Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Jaromír Štětina, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch en Jiří Pospíšil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 6.4.2017.


4.2. Belarus

Ontwerpresoluties B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 en B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius en Bogdan Andrzej Zdrojewski lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 6.4.2017.


4.3. Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken

Ontwerpresoluties B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 en B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Arne Lietz, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim en Krzysztof Hetman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 6.4.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid