Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 6 aprilie 2017 - Strasbourg

4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 5.4.2017.)


4.1. Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari

Propuneri de rezoluții B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 și B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand și Petras Auštrevičius au prezentat propunerile de rezoluție B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 și B8-0250/2017.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Tunne Kelam a prezentat propunerea de rezoluție B8-0251/2017.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch sur le déroulement du débat (Președintele a oferit clarificări), Udo Voigt, neafiliat, Jaromír Štětina, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch și Jiří Pospíšil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová și Csaba Sógor.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 6.4.2017.


4.2. Belarus

Propuneri de rezoluții B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 și B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius și Bogdan Andrzej Zdrojewski au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 6.4.2017.


4.3. Bangladesh, inclusiv căsătoriile între minori

Propuneri de rezoluții B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 și B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Csaba Sógor, în numele Grupului PPE, Arne Lietz, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim și Krzysztof Hetman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Maria Grapini și Notis Marias.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 6.4.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate