Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 6. apríla 2017 - Štrasburg

4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 5.4.2017.)


4.1. Rusko, zatknutie Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcih

Návrhy uznesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 a B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesení B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 a B8-0250/2017.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Tunne Kelam uviedol návrh uznesenia B8-0251/2017.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch k priebehu rozpravy (predsedajúci uviedol spresnenia), Udo Voigt – nezaradený poslanec, Jaromír Štětina, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch a Jiří Pospíšil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 6.4.2017.


4.2. Bielorusko

Návrhy uznesení B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 a B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius a Bogdan Andrzej Zdrojewski uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 6.4.2017.


4.3. Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých

Návrhy uznesení B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 a B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Arne Lietz v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim a Krzysztof Hetman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 6.4.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia