Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

5. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, BUDG

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys lähetettyjä työntekijöitä koskevasta direktiivistä ja osaamisen menettämisestä (B8-0174/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Joëlle Mélin ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys yhteistyötaloudesta (B8-0175/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys EU:n tekemisestä alueeksi, jolla ei ole vankeudessa eläviä delfiinejä (B8-0176/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys makroaluestrategioiden laatimisesta Välimeren alueella (B8-0178/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Piernicola Pedicini. Päätöslauselmaesitys lapsista, joilla on streptokokki-infektion laukaisema lapsuusiän neuropsykiatrisina häiriöinä ilmenevä PANDAS-oireyhtymä (B8-0181/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Angelo Ciocca. Päätöslauselmaesitys Italian riisialan suojelemisesta (B8-0182/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys strategiasta uveiitista tiedottamista ja sen koordinoitua ennaltaehkäisyä varten (B8-0227/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö