Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. április 6., Csütörtök - Strasbourg

5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Unió és Izland közötti, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

- Javaslat az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Javaslat a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és Izland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

- Javaslat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, valamint az 515/2014/EU rendelet módosításáról, továbbá az 1986/2006/EK rendelet, a 2007/533/IB tanácsi határozat és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Javaslat a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése céljából történő használatáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

DEVE, AFET, BUDG

- Javaslat a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, az 515/2014/EU rendelet módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET, BUDG

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvről és szaktudásuk elvesztéséről (B8-0174/2017)

utalva

illetékes:

EMPL

- Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a közösségi gazdaságról (B8-0175/2017)

utalva

illetékes:

IMCO

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány az Unió olyan övezetté tételéről, amelyben nem élnek fogságban tartott delfinek (B8-0176/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a földközi-tengeri térségre vonatkozó makroregionális alstratégiák kidolgozásáról (B8-0178/2017)

utalva

illetékes:

REGI

- Piernicola Pedicini. Állásfoglalási indítvány a Streptococcus-fertőzésekkel összefüggő gyermekkori autoimmun neuropszichiátriai kórképpel (PANDAS) rendelkező gyermekekről (B8-0181/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

- Angelo Ciocca. Állásfoglalási indítvány az olasz rizstermelő ágazat védelméről (B8-0182/2017)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA

- Lorenzo Fontana. Állásfoglalási indítvány az uveitisszel kapcsolatos információs stratégiáról és összehangolt küzdelemről (B8-0227/2017)

utalva

illetékes:

ENVI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat