Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 6 d. - Strasbūras

5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 2017 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr.1306/2013 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

DEVE, AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komandiruotų darbuotojų direktyvos ir kompetentingų darbuotojų praradimo (B8-0174/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendro vartojimo ekonomikos (B8-0175/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES tapimo zona, kurioje nėra nelaisvėje laikomų delfinų (B8-0176/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl makroregioninių substrategijų rengimo Viduržemio jūros regione (B8-0178/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Piernicola Pedicini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų, turinčių pediatrinį autoimuninį neuropsichiatrinį sutrikimą, susijusį su streptokokine infekcija (PANDAS) (B8-0181/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Angelo Ciocca. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos ryžių auginimo sektoriaus apsaugos (B8-0182/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

INTA

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl informacijos teikimo strategijos ir suderintų veiksmų kovojant su uveitu (B8-0227/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika