Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 6 ta' April 2017 - Strasburgu

5. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jiffissa r-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali, li jemenda r-Regolament (UE) 515/2014 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1986/2006, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/261/UE (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu illegalment (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntieri, li jemenda r-Regolament (UE) 515/2014 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG

2) mill-Membri

mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema u t-telf ta’ ħiliet (B8-0174/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Joëlle Mélin u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekonomija kollaborattiva (B8-0175/2017)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex l-UE ssir żona mingħajr delfinarji (B8-0176/2017)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tfassil ta' substrateġiji makroreġjonali fil-Mediterran (B8-0178/2017)

irriferut

responsabbli :

REGI

- Piernicola Pedicini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tfal bis-sindrome ta' Disturbi Newropsikjatriċi Awtoimmuni Pedjatriċi Assoċjati ma' Infezzjonijiet bl-iStreptokokku (PANDAS) (B8-0181/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Angelo Ciocca. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tas-settur tar-ross Taljan (B8-0182/2017)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar strateġija ta' informazzjoni u ta' ġlieda kkoordinata fir-rigward tal-uveitis (B8-0227/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

Avviż legali - Politika tal-privatezza