Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 6 aprilie 2017 - Strasbourg

5. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr.515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr.515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, BUDG

2) de către deputați,

propunere de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la Directiva privind lucrătorii detașați și la pierderea de competențe (B8-0174/2017)

retrimis

fond :

EMPL

- Joëlle Mélin și Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la economia colaborativă (B8-0175/2017)

retrimis

fond :

IMCO

- Ivan Jakovčić și Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la transformarea UE într-o zonă fără delfini în captivitate (B8-0176/2017)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la elaborarea de substrategii macroregionale în zona Mediteranei (B8-0178/2017)

retrimis

fond :

REGI

- Piernicola Pedicini. Propunere de rezoluție referitoare la copiii cu sindromul PANDAS (tulburări neuropsihiatrice pediatrice autoimune asociate infecțiilor streptococice) (B8-0181/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Angelo Ciocca. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea riziculturii italiene (B8-0182/2017)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

INTA

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la strategia de informare privind uveita și combaterea coordonată a acestei boli (B8-0227/2017)

retrimis

fond :

ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate