Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 6 aprilie 2017 - Strasbourg

6. Petiții

Următoarele petiții, care au fost înregistrate în registrul general la datele indicate mai jos, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

4 aprilie 2017

(*) Nom confidentiel.

(*) (n° 1568/2016); Ana María Rodríguez González (n° 0166/2017); (*) (n° 0167/2017); (*) (n° 0168/2017); (*) (n° 0169/2017); (*) (n° 0170/2017); Thomas Beyer (n° 0171/2017); Wayne Green (n° 0172/2017); (*) (n° 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (n° 0174/2017); (*) (n° 0175/2017); Jeremy Mesdouze (n° 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (n° 0177/2017); Michael Ashbrook (86 signatures) (n° 0178/2017); (*) (n° 0179/2017); David Reiling (n° 0180/2017); Flavio Miccono (n° 0181/2017); Hans Bosbach (n° 0182/2017); Christopher Lee (n° 0183/2017); Flavio Miccono (n° 0184/2017); (*) (n° 0185/2017); Bojan Barišič (n° 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (n° 0187/2017); (*) (n° 0188/2017); (*) (n° 0189/2017); Martina Vuk (n° 0190/2017); (*) (n° 0191/2017); Jason Finnane (n° 0192/2017); Rafał Kampa (n° 0193/2017); (*) (n° 0194/2017); (*) (n° 0195/2017); (*) (n° 0196/2017); (*) (n° 0197/2017); Ian Blore (n° 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (n° 0199/2017); (*) (n° 0200/2017); (*) (n° 0201/2017); (*) (n° 0202/2017); Victor Diaconu (n° 0203/2017); (*) (n° 0204/2017); (*) (n° 0205/2017); (*) (n° 0206/2017); (*) (n° 0207/2017); (*) (n° 0208/2017); (*) (n° 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (n° 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (n° 0211/2017); (*) (n° 0212/2017); (*) (n° 0213/2017); (*) (n° 0214/2017); (*) (n° 0215/2017); (*) (n° 0216/2017); Petar Karan (n° 0217/2017); Flavio Miccono (n° 0218/2017); Filomena Pinca (n° 0219/2017); Thomas Pfister (n° 0220/2017); (*) (n° 0221/2017); (*) (n° 0222/2017); (*) (n° 0223/2017); Kameliya Konakchieva (n° 0224/2017); Eleni Takou (n° 0225/2017); César Martínez López-Rey (n° 0226/2017); (*) (n° 0227/2017); Fabio Tosi (n° 0228/2017); Sara Martínez (n° 0229/2017); Dan Christensen (n° 0230/2017); (*) (n° 0231/2017); Dorota Zaleska (n° 0232/2017); Michele Vecchione (n° 0233/2017); Michele Vecchione (n° 0234/2017); (*) (n° 0235/2017); (*) (n° 0236/2017); Pierre Cauchy (n° 0237/2017); (*) (n° 0238/2017); (*) (n° 0239/2017); (*) (n° 0240/2017); (*) (n° 0241/2017); (*) (n° 0242/2017); Sébastien Blanchard (n° 0243/2017); Aras Abbasi (n° 0244/2017); (*) (n° 0245/2017); (*) (n° 0246/2017).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate