Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3018(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0235/2017

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 19
CRE 05/04/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.7
CRE 06/04/2017 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0131

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο

7.7. Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0235/2017 και B8-0244/2017

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0235/2017

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0244/2017 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου