Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. april 2017 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins og Seán Kelly

Betænkning: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei og Jiří Pospíšil

Det europæiske solidaritetskorps - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly og Lucy Anderson.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik