Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Mietintö Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei ja Jiří Pospíšil

Euroopan solidaarisuusjoukot - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly ja Lucy Anderson.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö