Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 6 d. - Strasbūras

8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Pranešimas: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei ir Jiří Pospíšil

Europos solidarumo korpusas - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly ir Lucy Anderson

Teisinė informacija - Privatumo politika