Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis - Strasbūra

8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Miapetra Kumpula-Natri ziņojums - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Mariya Gabriel ziņojums - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei un Jiří Pospíšil

Eiropas Solidaritātes korpuss - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly un Lucy Anderson

Juridisks paziņojums - Privātuma politika