Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 april 2017 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins och Seán Kelly

Betänkande Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei och Jiří Pospíšil

Europeiska solidaritetskåren - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly och Lucy Anderson.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy