Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000011/2017

Внесени текстове :

O-000011/2017 (B8-0209/2017)

Разисквания :

PV 03/04/2017 - 12
PV 06/04/2017 - 11
CRE 06/04/2017 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 6 април 2017 г. - Страсбург

11. Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (разискване)
CRE

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (O-000011/2017), внесено от Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea и Marco Valli, от името на групата EFDD, към Комисията: Трагичното положение на Земята на огньовете и нейните жители (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Piernicola Pedicini, Nicola Caputo, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Seán Kelly, Andrea Cozzolino и Pina Picierno.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност