Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000011/2017

Ingivna texter :

O-000011/2017 (B8-0209/2017)

Debatter :

PV 03/04/2017 - 12
PV 06/04/2017 - 11
CRE 06/04/2017 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 6 april 2017 - Strasbourg

11. Större interpellationer (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000011/2017) från Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea ocht Marco Valli, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Den tragiska situationen för Eldslandet och dess invånare (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Piernicola Pedicini, Nicola Caputo för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Seán Kelly, Andrea Cozzolino och Pina Picierno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy