Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 6. april 2017 - Strasbourg

12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
henvist til kor. udv. BUDG, CONT
rådg.udv.: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (forretningsordenens artikel 39)

- Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: JURI, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 39)

AGRI

- Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM

- Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af sigøjnerhad (2017/2038(INI))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: FEMM, EMPL

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

BUDG (forretningsordenens artikel 54)

- EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
rådg.udv.: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (forretningsordenens artikel 54)

- Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
rådg.udv.: AFET, LIBE, INTA, DEVE (forretningsordenens artikel 54)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik