Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 6. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta (työjärjestyksen 39 artikla)

- Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, CONT
lausuntoa varten: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

- Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: JURI, IMCO, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

AGRI-valiokunta

- Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL
lausuntoa varten: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM-valiokunta

- Keskeiset näkökulmat romanien integroitumiseen EU:ssa: mustalaisvastaisuuden torjuminen (2017/2038(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: FEMM, EMPL

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16.3.2017)

BUDG-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- EU:n takuun myöntäminen Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
lausuntoa varten: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ulkoisiin toimiin liittyvä takuurahasto (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
lausuntoa varten: AFET, LIBE, INTA, DEVE (työjärjestyksen 54 artikla)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö