Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 6. travnja 2017. - Strasbourg

12. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor JURI (članak 39. Poslovnika)

- Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
upućeno nadležnom odboru: BUDG, CONT
mišljenje: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (članak 39. Poslovnika)

- Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: JURI, IMCO, JURI (članak 39. Poslovnika)

Odbor AGRI

- Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
upućeno nadležnom odboru: EMPL
mišljenje: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Odbor FEMM

- Aspekti temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv netrpeljivosti prema Romima (2017/2038(INI))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: FEMM, EMPL

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 16. ožujka 2017.)

Odbor BUDG (članak 54. Poslovnika)

- Jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
mišljenje: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (članak 54. Poslovnika)

- Jamstveni fond za vanjska djelovanja (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
mišljenje: AFET, LIBE, INTA, DEVE (članak 54. Poslovnika)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti