Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 6 d. - Strasbūras

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) de commissions (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG, CONT
Nuomonė: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: JURI, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

AGRI komitetas

- Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM komitetas

- Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams (2017/2038(INI))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: FEMM, EMPL

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 3 16)

BUDG komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Nuomonė: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE

- Išorės veiksmų garantijų fondas (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Nuomonė: AFET, LIBE, INTA, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Teisinė informacija - Privatumo politika