Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis - Strasbūra

12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja (Reglamenta 39. pants)

- Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT
atzinums: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (Reglamenta 39. pants)

- Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: JURI, IMCO, JURI (Reglamenta 39. pants)

AGRI komiteja

- Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM komiteja

- Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamattiesību aspekti: cīņa pret antičigānismu (2017/2038(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM, EMPL

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

BUDG komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
atzinums: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (Reglamenta 54. pants)

- Fonds Garantiju fonds ārējai darbībai (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
atzinums: AFET, LIBE, INTA, DEVE (Reglamenta 54. pants)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika