Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. - Strasburg

12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI (art. 39 Regulaminu)

- Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. BUDG, CONT
opinia: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (art. 39 Regulaminu)

- Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL
opinia: JURI, IMCO, JURI (art. 39 Regulaminu)

komisja AGRI

- Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL
opinia: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

komisja FEMM

- Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (2017/2038(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE
opinia: FEMM, EMPL

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(w związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 16 marca 2017 r.)

komisja BUDG (art. 54 Regulaminu)

- Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
opinia: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (art. 54 Regulaminu)

- Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
opinia: AFET, LIBE, INTA, DEVE (art. 54 Regulaminu)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności