Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 6. april 2017 - Strasbourg

12. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI (člen 39 Poslovnika)

- Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG, CONT
mnenje: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (člen 39 Poslovnika)

- Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: JURI, IMCO, JURI (člen 39 Poslovnika)

odbor AGRI

- Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

odbor FEMM

- Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov: preprečevanje proticiganstva (2017/2038(INI))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: FEMM, EMPL

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16. marca 2017.)

odbor BUDG (člen 54 Poslovnika)

- Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
mnenje: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (člen 54 Poslovnika)

- Jamstveni sklad za zunanje ukrepe (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
mnenje: AFET, LIBE, INTA, DEVE (člen 54 Poslovnika)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov