Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 april 2017 - Strasbourg

12. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

JURI-utskottet (artikel 39 i arbetsordningen)

- Finansiella regler för unionens allmänna budget (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, CONT
rådgivande utskott: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

- Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: JURI, IMCO, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

AGRI-utskottet

- Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM-utskottet

- Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (2017/2038(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM, EMPL

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16/03/2017)

BUDG-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
(rådgivande utskott: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE) (artikel 54 i arbetsordningen)

- Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
(rådgivande utskott: AFET, LIBE, INTA, DEVE) (artikel 54 i arbetsordningen)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy