Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 6 април 2017 г. - Страсбург

13. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.

Правна информация - Политика за поверителност