Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών
  
4.2.Λευκορωσία
  
4.3.Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Αναφορές
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ρωσία, η σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών (ψηφοφορία)
  
7.2.Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
7.3.Μπανγκλαντές, συμπεριλαμβανομένων των γάμων ανηλίκων (ψηφοφορία)
  
7.4.Κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής ***I (ψηφοφορία)
  
7.5.Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: Ουκρανία ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ψηφοφορία)
  
7.7.Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (172 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (95 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (845 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (84 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (35 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (56 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (514 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (771 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου