Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 6 april 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Romernas internationella dag (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella
  
4.2.Vitryssland
  
4.3.Bangladesh, inbegripet barnäktenskap
 5.Inkomna dokument
 6.Framställningar
 7.Omröstning
  
7.1.Ryssland, gripandet av Aleksej Navalnyj och andra oppositionella (omröstning)
  
7.2.Vitryssland (omröstning)
  
7.3.Bangladesh, inbegripet barnäktenskap (omröstning)
  
7.4.Grossistledet på roamingmarknader ***I (omröstning)
  
7.5.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering respektive är undantagna från detta krav: Ukraina ***I (omröstning)
  
7.6.Europeiska solidaritetskåren (omröstning)
  
7.7.Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Större interpellationer (debatt)
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (157 kb) Närvarolista (58 kb) Omröstningsresultat (87 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (845 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (56 kb) 
 
Protokoll (240 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (487 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (843 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy