Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 78k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 6 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Tarptautinė romų diena (diskusijos)
 4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
4.1.Rusija, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimas
  
4.2.Baltarusija
  
4.3.Bangladešas, įskaitant vaikų santuokas
 5.Gauti dokumentai
 6.Peticijos
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Rusija, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimas (balsavimas)
  
7.2.Baltarusija (balsavimas)
  
7.3.Bangladešas, įskaitant vaikų santuokas (balsavimas)
  
7.4.Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ***I (balsavimas)
  
7.5.Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: Ukraina ***I (balsavimas)
  
7.6.Europos solidarumo korpusas (balsavimas)
  
7.7.ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 14.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 15.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl padėties Čečėnijoje ir patvirtino, kad Parlamentas griežtai smerkia bet kokios formos persekiojimą ir diskriminaciją dėl lyties, rasės, religijos ir politinių įsitikinimų.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja


3. Tarptautinė romų diena (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000016/2017), kurį pateikė Roberta Metsola ir Pál Csáky PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et Elly Schlein S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström et Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun et Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ir Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu Tarybai: Tarptautinė romų diena (B8-0207/2017).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000017/2017), kurį pateikė Roberta Metsola et Pál Csáky PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et Elly Schlein S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström et Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun et Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis ir Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Tarptautinė romų diena (B8-0208/2017).

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst ir Benedek Jávor pristatė klausimus.

Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dubravka Šuica), Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Tim Aker EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į tris mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Fredrick Federley, Soraya Post ir Tomáš Zdechovský), Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į tris mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Soraya Post, Maria Grapini ir György Hölvényi), Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar ir Branislav Škripek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl ir Milan Zver.

Kalbėjo György Hölvényi dėl procedūros „prašau žodžio“ eigos (pirmininkė pateikė paaiškinimų).

Kalbėjo Neven Mimica.

Kalbėjo Soraya Post dėl diskusijų eigos (pirmininkė pasižymėjo šį klausimą).

Diskusijos baigtos.


4.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 04 05 protokolo 3 punktas)


4.1. Rusija, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 ir B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand ir Petras Auštrevičius pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 ir B8-0250/2017.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Tunne Kelam pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0251/2017.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Kati Piri S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė paaiškinimus), Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Jaromír Štětina (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Monica Macovei, Bruno Gollnisch ir Jiří Pospíšil (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 06 protokolo 7.1 punktas


4.2. Baltarusija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 ir B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius ir Bogdan Andrzej Zdrojewski pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 06 protokolo 7.2 punktas


4.3. Bangladešas, įskaitant vaikų santuokas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 ir B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová ir Tomáš Zdechovský pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Arne Lietz S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim ir Krzysztof Hetman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Maria Grapini ir Notis Marias.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 06 protokolo 7.3 punktas


5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos sudarymo (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 2017 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr.1306/2013 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų sudarymo (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

DEVE, AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komandiruotų darbuotojų direktyvos ir kompetentingų darbuotojų praradimo (B8-0174/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendro vartojimo ekonomikos (B8-0175/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES tapimo zona, kurioje nėra nelaisvėje laikomų delfinų (B8-0176/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

ENVI

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl makroregioninių substrategijų rengimo Viduržemio jūros regione (B8-0178/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Piernicola Pedicini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų, turinčių pediatrinį autoimuninį neuropsichiatrinį sutrikimą, susijusį su streptokokine infekcija (PANDAS) (B8-0181/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Angelo Ciocca. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos ryžių auginimo sektoriaus apsaugos (B8-0182/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

INTA

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl informacijos teikimo strategijos ir suderintų veiksmų kovojant su uveitu (B8-0227/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


6. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2017 m. balandžio 4 d.

(*) Autorius neskelbiamas.

(*) (Nr. 1568/2016); Ana María Rodríguez González (Nr. 0166/2017); (*) (Nr. 0167/2017); (*) (Nr. 0168/2017); (*) (Nr. 0169/2017); (*) (Nr. 0170/2017); Thomas Beyer (Nr. 0171/2017); Wayne Green (Nr. 0172/2017); (*) (Nr. 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0174/2017); (*) (Nr. 0175/2017); Jeremy Mesdouze (Nr. 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (Nr. 0177/2017); Michael Ashbrook (86 signatures) (Nr. 0178/2017); (*) (Nr. 0179/2017); David Reiling (Nr. 0180/2017); Flavio Miccono (Nr. 0181/2017); Hans Bosbach (Nr. 0182/2017); Christopher Lee (Nr. 0183/2017); Flavio Miccono (Nr. 0184/2017); (*) (Nr. 0185/2017); Bojan Barišič (Nr. 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (Nr. 0187/2017); (*) (Nr. 0188/2017); (*) (Nr. 0189/2017); Martina Vuk (Nr. 0190/2017); (*) (Nr. 0191/2017); Jason Finnane (Nr. 0192/2017); Rafał Kampa (Nr. 0193/2017); (*) (Nr. 0194/2017); (*) (Nr. 0195/2017); (*) (Nr. 0196/2017); (*) (Nr. 0197/2017); Ian Blore (Nr. 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (Nr. 0199/2017); (*) (Nr. 0200/2017); (*) (Nr. 0201/2017); (*) (Nr. 0202/2017); Victor Diaconu (Nr. 0203/2017); (*) (Nr. 0204/2017); (*) (Nr. 0205/2017); (*) (Nr. 0206/2017); (*) (Nr. 0207/2017); (*) (Nr. 0208/2017); (*) (Nr. 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (Nr. 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (Nr. 0211/2017); (*) (Nr. 0212/2017); (*) (Nr. 0213/2017); (*) (Nr. 0214/2017); (*) (Nr. 0215/2017); (*) (Nr. 0216/2017); Petar Karan (Nr. 0217/2017); Flavio Miccono (Nr. 0218/2017); Filomena Pinca (Nr. 0219/2017); Thomas Pfister (Nr. 0220/2017); (*) (Nr. 0221/2017); (*) (Nr. 0222/2017); (*) (Nr. 0223/2017); Kameliya Konakchieva (Nr. 0224/2017); Eleni Takou (Nr. 0225/2017); César Martínez López-Rey (Nr. 0226/2017); (*) (Nr. 0227/2017); Fabio Tosi (Nr. 0228/2017); Sara Martínez (Nr. 0229/2017); Dan Christensen (Nr. 0230/2017); (*) (Nr. 0231/2017); Dorota Zaleska (Nr. 0232/2017); Michele Vecchione (Nr. 0233/2017); Michele Vecchione (Nr. 0234/2017); (*) (Nr. 0235/2017); (*) (Nr. 0236/2017); Pierre Cauchy (Nr. 0237/2017); (*) (Nr. 0238/2017); (*) (Nr. 0239/2017); (*) (Nr. 0240/2017); (*) (Nr. 0241/2017); (*) (Nr. 0242/2017); Sébastien Blanchard (Nr. 0243/2017); Aras Abbasi (Nr. 0244/2017); (*) (Nr. 0245/2017); (*) (Nr. 0246/2017).


PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Rusija, Aleksejaus Navalno ir kitų protestuotojų suėmimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0245/2017

(keičia B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler ir Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei ir Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu.

Kalbėjo Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, jis paprašė perkelti balsavimą, ir Michael Gahler PPE frakcijos vardu, jis nepritarė šiam prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (284 balsavo už, 296 – prieš, 22 susilaikė) atmetė prašymą.

Todėl pradėta balsuoti.

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0125).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0248/2017 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu atsiėmė 1 pakeitimą.


7.2. Baltarusija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0253/2017

(keičia B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt ir Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill ir Karoline Graswander-Hainz S&D frakcijos vardu;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova ir Charles Goerens ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu;

—   Barbara Kappel.

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0259/2017 anuliuotas.)


7.3. Bangladešas, įskaitant vaikų santuokas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0260/2017, B8-0264/2017(2017/2648(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0252/2017

(keičia B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 ):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler ir Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu;

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0127).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0260/2017 anuliuotas.)


7.4. Didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 531/2012 taisyklės, taikytinos didmeninėms tarptinklinio ryšio rinkoms [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2017)0128).


7.5. Trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti vizas arba kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas: Ukraina ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Ukraina) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0274/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2017)0129).

Kalbėjo:

Michael Gahler dėl rezultatų skelbimo.


7.6. Europos solidarumo korpusas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2017

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0235/2017 ir B8-0244/2017

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0235/2017

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0244/2017 anuliuotas.)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Pranešimas: Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei ir Jiří Pospíšil

Europos solidarumo korpusas - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly ir Lucy Anderson


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 12.45 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (O-000011/2017), kuriuos pateikė de Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea ir Marco Valli EFDD frakcijos vardu Komisijai: Tragiška vadinamosios "gaisrų žemės" ir jos gyventojų padėtis (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017).

Piernicola Pedicini pristatė klausimą.

Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Piernicola Pedicini), Nicola Caputo S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rosa D'Amato), Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Seán Kelly, Andrea Cozzolino ir Pina Picierno.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) de commissions (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG, CONT
Nuomonė: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

- Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: JURI, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

AGRI komitetas

- Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

FEMM komitetas

- Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams (2017/2038(INI))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: FEMM, EMPL

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 3 16)

BUDG komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Nuomonė: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE

- Išorės veiksmų garantijų fondas (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Nuomonė: AFET, LIBE, INTA, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)


13. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


14. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. balandžio 26 d. ir 2017 m. balandžio 27 d..


15. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.10 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Teisinė informacija - Privatumo politika