Indiċi 
Minuti
PDF 249kWORD 78k
Il-Ħamis, 6 ta' April 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Jum Internazzjonali tar-Rom (dibattitu)
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
4.1.Russja, l-arrest ta' Alexei Navalny u dimostranti oħra
  
4.2.Il-Belarussja
  
4.3.Il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal
 5.Dokumenti mressqa
 6.Petizzjonijiet
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Ir-Russja, l-arrest ta' Alexei Navalny u dimostranti oħra (votazzjoni)
  
7.2.Il-Belarussja (votazzjoni)
  
7.3.Il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (votazzjoni)
  
7.4.Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I (votazzjoni)
  
7.5.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal rekwiżit ta' viża jew huma eżentati minnu: l-Ukrajna ***I (votazzjoni)
  
7.6.Korp Ewropew ta' Solidarjetà (votazzjoni)
  
7.7.L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 12.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 13.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 14.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 15.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja u kkonferma li l-Parlament jikkundanna bil-qawwa kull tip ta' persekuzzjoni u diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali, razza, reliġjon u opinjonijiet politiċi.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President


3. Jum Internazzjonali tar-Rom (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000016/2017) imressqa minn Roberta Metsola u Pál Csáky, f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy u Elly Schlein, f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström u Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun u Rebecca Harms, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis u Eleonora Forenza, f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kunsill: Jum Internazzjonali tar-Rom (B8-0207/2017)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000017/2017) imressqa minn Roberta Metsola u Pál Csáky, f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel, Soraya Post, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy u Elly Schlein, f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström u Nathalie Griesbeck, f'isem il-Grupp ALDE, Benedek Jávor, Bodil Valero, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Eva Joly, Karima Delli, Ernest Urtasun u Rebecca Harms, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis u Eleonora Forenza, f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Jum Internazzjonali tar-Rom (B8-0208/2017)

Pál Csáky, Soraya Post, Cornelia Ernst u Benedek Jávor daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsijiet.

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dubravka Šuica, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tim Aker f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll għal tliet mistoqsijiet "karta blu" ta' Fredrick Federley, Soraya Post u Tomáš Zdechovský, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll għal tliet mistoqsijiet "karta blu" ta' Soraya Post, Maria Grapini u György Hölvényi, Tomáš Zdechovský, Péter Niedermüller, Marina Albiol Guzmán, Bodil Valero, Angelo Ciocca, Iratxe García Pérez, Lynn Boylan, Silvia Costa, Julie Ward, Monika Flašíková Beňová, Juan Fernando López Aguilar u Branislav Škripek.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivo Vajgl u Milan Zver.

Intervent ta': György Hölvényi dwar l-iżvolġiment tal-proċedura "catch the eye" (il-President għamlet xi preċiżjonijiet).

Intervent ta': Neven Mimica.

Intervent ta': Soraya Post dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (il-President ħadet nota ta' dan).

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal-Minuti ta' 5.4.2017.)


4.1. Russja, l-arrest ta' Alexei Navalny u dimostranti oħra

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017 u B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

Charles Tannock, Soraya Post, Helmut Scholz, Indrek Tarand u Petras Auštrevičius ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017 u B8-0250/2017.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Tunne Kelam ippreżenta l-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0251/2017.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch dwar l-andament tad-dibattitu (il-President għamel xi preċiżazzjonijiet), Udo Voigt Membru mhux affiljat, Jaromír Štětina, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Bruno Gollnisch u Jiří Pospíšil, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Pavel Telička, Bronis Ropė, Michaela Šojdrová u Csaba Sógor.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 6.4.2017.


4.2. Il-Belarussja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017 u B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

Kosma Złotowski, Soraya Post, Bronis Ropė, Marie-Christine Vergiat, Petras Auštrevičius u Bogdan Andrzej Zdrojewski ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Michaela Šojdrová f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Pavel Svoboda, Andrejs Mamikins u Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Julie Ward, Mark Demesmaeker, Carlos Iturgaiz u Jean-Paul Denanot.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 6.4.2017.


4.3. Il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017 u B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Charles Tannock, Lola Sánchez Caldentey, Dita Charanzová u Tomáš Zdechovský ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Csaba Sógor f'isem il-Grupp PPE, Arne Lietz f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Seán Kelly, Francisco Assis, Sajjad Karim u Krzysztof Hetman.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Maria Grapini u Notis Marias.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 6.4.2017.


5. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel (11782/2016 - C8-0123/2017 - 2016/0252(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jiffissa r-rata ta' aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2017 (COM(2017)0150 - C8-0126/2017 - 2017/0068(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli (12146/2016 - C8-0129/2017 - 2016/0293(NLE))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali, li jemenda r-Regolament (UE) 515/2014 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1986/2006, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/261/UE (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 - 2016/0409(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG, JURI, TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu illegalment (COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

DEVE, AFET, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntieri, li jemenda r-Regolament (UE) 515/2014 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG

2) mill-Membri

mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-Direttiva dwar l-Istazzjonar ta' Ħaddiema u t-telf ta’ ħiliet (B8-0174/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Joëlle Mélin u Mylène Troszczynski. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-ekonomija kollaborattiva (B8-0175/2017)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex l-UE ssir żona mingħajr delfinarji (B8-0176/2017)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tfassil ta' substrateġiji makroreġjonali fil-Mediterran (B8-0178/2017)

irriferut

responsabbli :

REGI

- Piernicola Pedicini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar tfal bis-sindrome ta' Disturbi Newropsikjatriċi Awtoimmuni Pedjatriċi Assoċjati ma' Infezzjonijiet bl-iStreptokokku (PANDAS) (B8-0181/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Angelo Ciocca. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tas-settur tar-ross Taljan (B8-0182/2017)

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar strateġija ta' informazzjoni u ta' ġlieda kkoordinata fir-rigward tal-uveitis (B8-0227/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI


6. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 4 ta' April 2017

(*) Isem kunfidenzjali.

(*) (Nru 1568/2016); Ana María Rodríguez González (Nru 0166/2017); (*) (Nru 0167/2017); (*) (Nru 0168/2017); (*) (Nru 0169/2017); (*) (Nru 0170/2017); Thomas Beyer (Nru 0171/2017); Wayne Green (Nru 0172/2017); (*) (Nru 0173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Nru 0174/2017); (*) (Nru 0175/2017); Jeremy Mesdouze (Nru 0176/2017); Pedro Narciso de la Cruz García López (Nru 0177/2017); Michael Ashbrook (86 firma) (Nru 0178/2017); (*) (Nru 0179/2017); David Reiling (Nru 0180/2017); Flavio Miccono (Nru 0181/2017); Hans Bosbach (Nru 0182/2017); Christopher Lee (Nru 0183/2017); Flavio Miccono (Nru 0184/2017); (*) (Nru 0185/2017); Bojan Barišič (Nru 0186/2017); Diego Ignacio Castilla García (Nru 0187/2017); (*) (Nru 0188/2017); (*) (Nru 0189/2017); Martina Vuk (Nru 0190/2017); (*) (Nru 0191/2017); Jason Finnane (Nru 0192/2017); Rafał Kampa (Nru 0193/2017); (*) (Nru 0194/2017); (*) (Nru 0195/2017); (*) (Nru 0196/2017); (*) (Nru 0197/2017); Ian Blore (Nru 0198/2017); Sergio Arroyo Morcillo (Nru 0199/2017); (*) (Nru 0200/2017); (*) (Nru 0201/2017); (*) (Nru 0202/2017); Victor Diaconu (Nru 0203/2017); (*) (Nru 0204/2017); (*) (Nru 0205/2017); (*) (Nru 0206/2017); (*) (Nru 0207/2017); (*) (Nru 0208/2017); (*) (Nru 0209/2017); Bernhard Nieuwenhuis (Nru 0210/2017); José Luis Ordóñez Fernández (Nru 0211/2017); (*) (Nru 0212/2017); (*) (Nru 0213/2017); (*) (Nru 0214/2017); (*) (Nru 0215/2017); (*) (Nru 0216/2017); Petar Karan (Nru 0217/2017); Flavio Miccono (Nru 0218/2017); Filomena Pinca (Nru 0219/2017); Thomas Pfister (Nru 0220/2017); (*) (Nru 0221/2017); (*) (Nru 0222/2017); (*) (Nru 0223/2017); Kameliya Konakchieva (Nru 0224/2017); Eleni Takou (Nru 0225/2017); César Martínez López-Rey (Nru 0226/2017); (*) (Nru 0227/2017); Fabio Tosi (Nru 0228/2017); Sara Martínez (Nru 0229/2017); Dan Christensen (Nru 0230/2017); (*) (Nru 0231/2017); Dorota Zaleska (Nru 0232/2017); Michele Vecchione (Nru 0233/2017); Michele Vecchione (Nru 0234/2017); (*) (Nru 0235/2017); (*) (Nru 0236/2017); Pierre Cauchy (Nru 0237/2017); (*) (Nru 0238/2017); (*) (Nru 0239/2017); (*) (Nru 0240/2017); (*) (Nru 0241/2017); (*) (Nru 0242/2017); Sébastien Blanchard (Nru 0243/2017); Aras Abbasi (Nru 0244/2017); (*) (Nru 0245/2017); (*) (Nru 0246/2017).


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Ir-Russja, l-arrest ta' Alexei Navalny u dimostranti oħra (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017 (2017/2646(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0245/2017

(flok B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-0251/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, József Nagy, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Michał Boni, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler u Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Knut Fleckenstein, f'isem il-Grupp S&D;

—   Ruža Tomašić, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Geoffrey Van Orden, Monica Macovei u Mark Demesmaeker, f'isem il-Grupp ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Indrek Tarand, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Davor Škrlec u Ulrike Lunacek, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Intervent ta': Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex jitlob li l-votazzjoni tiġi posposta, u Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, kontra t-talba.

B'VE (284 favur, 296 kontra, 22 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Għaldaqstant saret il-votazzjoni.

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0125)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0248/2017 iddekadiet.)

Interventi

Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex tirtira l-Emenda 1.


7.2. Il-Belarussja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017 (2017/2647(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0253/2017

(flok B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0261/2017, B8-0263/2017):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Tunne Kelam, József Nagy, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lars Adaktusson, László Tőkés, Eva Maydell, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt u Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill u Karoline Graswander-Hainz, f'isem il-Grupp S&D;

—   Urszula Krupa, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski u Charles Tannock, f'isem il-Grupp ECR;

—   Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Nedzhmi Ali, Hannu Takkula, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova u Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Terry Reintke u Ulrike Lunacek, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD;

—   Barbara Kappel.

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0126)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0259/2017 iddekadiet.)


7.3. Il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 (2017/2648(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0252/2017

(flok B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 ):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Elmar Brok, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Therese Comodini Cachia, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, József Nagy, Ivana Maletić, Eduard Kukan, Claude Rolin, Romana Tomc, Giovanni La Via, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Marijana Petir, Luděk Niedermayer, David McAllister, Željana Zovko, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jerzy Buzek, Michał Boni, Eva Maydell, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Michael Gahler u Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Josef Weidenholzer, f'isem il-Grupp S&D

—   Urszula Krupa, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marian Harkin, Louis Michel, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Gérard Deprez, Carolina Punset, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Izaskun Bilbao Barandica, Cecilia Wikström, Martina Dlabajová, Ramon Tremosa i Balcells, Valentinas Mazuronis, Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic u Filiz Hyusmenova, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler u Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0127)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0260/2017 iddekadiet.)


7.4. Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 531/2012 fir-rigward tar-regoli għas-swieq tar-roaming bl-ingrossa [COM(2016)0399 - C8-0219/2016 - 2016/0185(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA-PROV(2017)0128)


7.5. Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal rekwiżit ta' viża jew huma eżentati minnu: l-Ukrajna ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsilll (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (l-Ukrajna) [COM(2016)0236 - C8-0150/2016 - 2016/0125(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0274/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA GĦAL RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA-PROV(2017)0129)

Interventi

Michael Gahler dwar l-istampa fuq l-iskrijns tar-riżultat tal-votazzjonijiet.


7.6. Korp Ewropew ta' Solidarjetà (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0238/2017

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0130)


7.7. L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0235/2017 u B8-0244/2017

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0235/2017

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0131)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0244/2017 iddekadiet.)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Miapetra Kumpula-Natri - A8-0372/2016
Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins u Seán Kelly

Rapport Mariya Gabriel - A8-0274/2016
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Monica Macovei u Jiří Pospíšil

Korp Ewropew ta' Solidarjetà - (2017/2629(RSP)) - B8-0238/2017
Maria Grapini

L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US - (2016/3018(RSP)) - B8-0235/2017
Seán Kelly u Lucy Anderson.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.45. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-000011/2017) ta' Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea u Marco Valli, f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni traġika ta' "Terra dei Fuochi" (l-art tan-nirien) u tal-abitanti tagħha (2017/2583(RSP)) (B8-0209/2017)

Piernicola Pedicini daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Piernicola Pedicini, Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rosa D'Amato, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Seán Kelly, Andrea Cozzolino u Pina Picierno.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli BUDG, CONT
opinjoni: DEVE, AFET, PECH, ENVI, LIBE, AGRI, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

- L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli EMPL
opinjoni: JURI, IMCO, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AGRI

- Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli EMPL
opinjoni: AGRI, ENVI, ITRE, JURI, IMCO

Kumitat FEMM

- L-aspetti tad-drittijiet fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu (2017/2038(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli LIBE
opinjoni: FEMM, EMPL

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tas-16 ta' Marzu 2017)

Kumitat BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea (COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
opinjoni: AFET, ENVI, ECON, INTA, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni (COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
opinjoni: AFET, LIBE, INTA, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


13. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


14. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 26 ta' April 2017 u 27 ta' April 2017.


15. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour, Sommer

Avviż legali - Politika tal-privatezza